Despre Raport

Scopul raportului

Anul 2021 a fost anul în care ne-am stabilit Strategia de Sustenabilitate și ne-am asumat ținte ambițioase aliniate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă adresate prin Agenda 2030. De asemenea, dorim să facem front comun cu alte organizații și să luptăm pentru țintele ambițioase stabilite prin Strategiile Europene pentru protecția climei. Activând într-un sector sensibil, cel al mobilității, suntem conștienți de impactul negativ generat prin serviciile principale oferite, dar dorim să facem cunoscute eforturile noastre în direcția unei dezvoltări sustenabile a afacerii fără a afecta mediul înconjurător, precum și aportul nostru în comunitate pentru crearea unui impact pozitiv pe termen lung.

Raportul cuprinde o compilare a performanțelor atât prin utilizarea indicatorilor calitativi cât și cantitativi, astfel încât părțile interesate să poată regăsi informații utile despre compania noastră. Acolo unde a fost posibil și am considerat că este relevant, am comparat indicatorii operaționali pe ani succesivi, inserând date aferente anilor anteriori anului de raportare 2021.

Angajamentul nostru de a raporta anual țintele propuse și indicatorii de performanță reprezintă un pas important al strategiei de a contribui la un viitor sustenabil, la o societate mai responsabilă și la o comunitate mai dezvoltată. La momentul întocmirii Raportului, compania raportează în mod voluntar, nefiind supusă criteriilor obligatorii conform Directivei 2014/95/UE.

Aria de aplicabilitate

Acesta este primul raport de sustenabilitate al Autonom Services SA (denumită în continuare ”Autonom” sau ”compania/organizația”), ocazie prin care transmitem publicului larg informații detaliate cu privire la activitatea entității principale, Autonom Services SA, din perspectiva impactului economic, social și de mediu, precum și o serie de indicatori-cheie de performanță non-financiară relevanți pentru activitatea noastră.

Perioada de raportare

Raportarea cuprinde date calitative și cantitative cu privire la performanța Autonom aferentă anului 2021 (01 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021).

Autonom Services SA va raporta performanțele non-financiare anual, concentrând datele într-un raport de sustenabilitate lansat până la mijlocul anului subsecvent anului financiar încheiat.

Referințe și linii directoare de raportare

Raportul a fost realizat urmărind metodologia propusă de standardele GRI 2016 (Global Reporting Initiative) și îndeplinește cerințele opțiunii Core (de bază).

Raportul respectă prevederile legislative naționale (cerințele Directivei 2014/95/UE, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1938/2016 și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3456/2018) și a fost integrat considerând standardul aplicabil din industrie SASB (Sustainability Accounting Standard Board).

Indexul GRI și cel SASB de la finalul raportului indică tipurile de dezvăluiri cuprinse în prezentul raport, paginile din raport unde auditorii pot regăsi informații despre dezvăluiri specifice.

Definirea cadrului de raportare

Raportul are la bază un proces de analiza materialității realizată extins la nivelul companiei. Analiza s-a desfășurat în două etape: o primă etapă de analiză pe lanțul valoric cu determinarea temelor materiale, a riscurilor și oportunităților, prin implicarea managementului organizației, în trimestrul doi al anului 2021, pentru a identifica relevanța pentru business și o a doua etapă, prin implicarea și consultarea extinsă a părților interesate interne și externe organizației, realizată în perioada februarie - martie 2022. Astfel s-a definit cadrul de raportare al performanțelor în sustenabilitate.

Având în vedere că este primul raport de sustenabilitate al organizației, nu avem actualizări la nivel de date raportate.

Suport și asigurare externă

Pe tot parcursul acestui proces, Autonom a primit sprijinul extern al specialiștilor din echipa denkstatt România, o companiei de consultanță cu experiență la nivel european, iar progresul către obiectivul principal asumat de compania noastră pe termen lung, în zona de emisii de carbon, a fost confirmat de către consultantul internațional Sustainalytics, prin raportul de verificare anuală disponibil la adresa (https://www.autonom.ro/assets/uploads/sustainability/Opinie_Autonom-Sustainability-Linked-Bond-Annual-Review-2022.pdf). Varianta grafică a raportului a fost realizată cu sprijinul Zebra Corporate Communications Ltd.

Mulțumim tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui raport, echipei interne Autonom, echipei externe de consultanți și, nu în ultimul rând, tuturor părțile interesate care sunt alături de noi. Sugestiile și implicarea activă a acestora constituie pentru noi elemente de dezvoltare actuale și viitoare, care vor conduce spre creșterea sustenabilă a business-ului nostru.

Contact: Pentru orice detalii sau informații suplimentare legate de conținutul acestui raport, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail dedicată zonei de sustenabilitate în cadrul Autonom: green@autonom.ro, persoana de contact pentru întrebări și clarificări: Magdalena Caramilea – Sustainability Director.

Date Sediul Central Autonom Services SA, București

Calea Floreasca 131-137, clădirea Nusco, etaj 7, sector 1

Date Sediul Central Autonom Services SA, Piatra Neamț

Str. Fermelor, nr 4

www.autonom.ro

www.autonom.com