Managementul lanțului de aprovizionare

Suntem conștienți că noi, ca furnizor integrat de servicii de mobilitate, suntem o verigă importantă pe lanțul valoric, având parteneri atât în aval cât și în amonte. Ca urmare, înțelegem că impactul generat de activitatea noastră nu se manifestă doar intern, în organizație (prin modul în care gestionăm afacerea, activele, resursele umane și financiare) cât și indirect, de-a lungul întregului lanț valoric și facem eforturi pentru a fi un exemplu de bune practici în privința dezvoltării unei afaceri sustenabile pe termen lung și pentru a construi împreună parteneriate care să asigure un impact pozitiv real în comunitate.

Anul trecut, în special în a doua parte a anului, termenele de livrare ale mașinilor s-au dublat sau triplat, ajungând să depășească frecvent 9 sau chiar 12 luni, având drept consecință și indexarea prețurilor, la pachet cu dispariția discount-urilor de volum, oferite tradițional de către producători și distribuitori. Inflația a devenit prezentă în mai multe categorii de costuri care compun rata lunară de leasing operațional full service: asigurări, mentenanță, anvelope, mașină la schimb, costuri de administrare. În acest context, produsul nostru de leasing operațional a devenit tot mai atractiv, clienții înțelegând mai bine căoricând un contract cu costuri fixe pe o perioada îndelungată este o formă de protejare împotriva inflației, că externalizarea făcută corect prezintă multiple avantaje, și că afacerile lor pot fi mai agile dacă se concentrează pe core business.

În același timp, ca urmare a întârzierilor de livrare a mașinilor noi, dar și a incertitudinilor din piață, companiile au apreciat mai mult flexibilitatea soluțiilor de închiriere pe termen scurt și mediu, pentru a acoperi nevoile imediate de mobilitate.

La finalul anului trecut, am demarat pentru unul dintre clienții noștri un proiect inovator, Corporate Car Sharing, menit să eficientizeze utilizarea flotei companiei. Credem că potențialul acestei soluții este unul ridicat în România și va fi adoptat și de alți clienți Autonom, intrucat peste 70% din timp mașinile de companie nu sunt utilizate, iar o utilizare mai eficientă va avea un efect de reducere a costurilor companiei, dar și un impact pozitiv în mediu prin utilizarea sustenabilă.

În urma definirii și implementării Strategiei de Sustenabilitate, anul 2021 a marcat anumite schimbări și în selecția furnizorilor. Am început sa căutăm parteneri naționali pentru optimizarea costurilor și o mai mare transparență, cât și o monitorizare și trasabilitate a legăturilor de business. De asemenea, am devenit mult mai atenți la impactul pe care îl au partenerii noștri, la randul lor, în societate și în mediu. Vom lucra cu acei furnizori care sunt un exemplu de etică profesională și fac progrese în gestionarea impactului social și protecția mediului.

În alegerea noilor furnizori, am introdus și criterii de impact în mediu și societate. Strategia fiind real implementată spre finalul anului, datele aferente anului 2021 sunt parțiale și indică faptul că aproximativ 6% dintre furnizori au fost evaluați și pe criterii de mediu și sociale. De asemenea, în lista furnizorilor agreați există si 3 unități protejate.

Aproape toți furnizorii noștri sunt locali (naționali), excepție făcând cei din zona auto, unde am avut și furnizori intracomunitari. Valoarea totală a cheltuielilor cu furnizorii locali de imobilizari (achiziții auto + leasing) s-a ridicat în anul 2021 la 292,18 milioane lei, iar cea alocată către furnizori diverși, 92,72 milioane lei. 6,32 milioane lei, echivalent euro, au fost direcționați către furnizori externi.

O atenție sporită acordăm și către parteneriatele care asigură desfășurarea activității curente, cât și scoaterea din uz, în condiții de siguranță și cu atenție față de impactul în mediu al deșeurilor rezultate (menajer, colectare selectivă, anvelope, ulei, DEEE). Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați secțiunea Economie circulară și managementul deșeurilor.

În schema lanțului valoric prezentat mai sus, am identificat activitățile de sprijin și cele primare la nivel de Autonom. Gestiunea optimă a tuturor acestor resurse, a legăturilor dintre ele și a potențialelor riscuri, se transpune direct în succesul afacerii noastre și în generarea de profit.

Activitatea companiei este dependentă de activitatea producătorilor și distribuitorilor de autovehicule

Autonom achiziționează autovehiculele de la un număr de peste 50 de producători și distribuitori de autovehicule, fiind dependentă de furnizarea de modele populare de autovehicule, produse de înaltă calitate, într-un număr suficient pentru menținerea operațiunilor și de achiziționarea acestora în condiții atractive. Nu există nicio asigurare că vom reuși să menținem o relație de lungă durată cu acești producători și distribuitori care să ofere certitudine cu privire la achizițiile viitoare de autovehicule, fiind posibil să avem dificultăți în a înlocui acești producători și distribuitori cu alți furnizori care să livreze autovehiculele necesare pentru activitatea companiei, în aceleași condiții favorabile.

Deficitul global de semiconductori și cipuri ar putea conduce la întârzieri în livrarea autovehiculelor de către producători sau distribuitori

Pandemia COVID-19 a generat un deficit global care este anticipat că va continua în industria semiconductorilor și cipurilor și, prin urmare, pe lanțul de producție și distribuție al autovehiculelor. Este posibil ca producătorii și distribuitorii nostri să aibă întârzieri semnificative în livrarea autovehiculelor comandate de companie. Prin urmare, compania se poate confrunta cu o capacitate scăzută de a-și reînnoi flota la termenele prevăzute în contractele încheiate cu partenerii săi și la un nivel corespunzător cu evoluția cererii. Orice limitare a posibilității Autonom de a-și reînnoi flota poate conduce la creșterea duratei de operare a autovehiculelor și la o scădere a nivelului de satisfacție al clienților privitor la conformitatea autovehiculelor cu așteptările. În același timp, o durată de operare prelungită a autovehiculelor poate avea un impact negativ asupra prețului de vânzare second-hand al autovehiculelor respective.