Economie circulară și managementul deșeurilor

Rezultatele activității Autonom pot genera unele efecte negative importante asupra mediului și economiei. Depunem eforturi pentru a gestiona corect deșeurile prin menținerea unor acțiuni adecvate de reciclare.

Managementul deșeurilor și al materialelor periculoase

Din activitatea noastră proprie generăm deșeuri de hârtie, plastic, echipamente electrice și electronice uzate (DEEE), deșeuri menajere și altele, acestea fiind generate în principal de activitatea desfășurată în cadrul agențiilor. De asemenea, la nivel operațional generăm la nivelul activităților de service alte tipuri de deșeuri cum ar fi cele de cauciuc, deșeuri de ulei uzat sau alte tipuri de deșeuri periculoase alternative sau conexe. Gestionarea lor se face prin firme autorizate și specializate pentru eliminare sau valorificare, iar intern angajații responsabili monitorizează în permanență generarea și trasabilitatea lor.

O inițiativă importantă în 2021 este digitalizarea semnăturii factorilor de decizie. Coroborată cu optimizarea fluxurilor operaționale, am reușit să reducem consumul de hârtie cu peste 10%. În continuare, activitățile care implică cel mai mare consum de hârtie sunt cele legate de interacțiunea cu instituțiile publice (ex: documente fiscale, înmatriculări auto), dar suntem încrezători că aceste resurse vor scădea considerabil în următorii ani, prin creșterea ponderii digitalizării și în acest sector.

În 2021 am obținut certificarea de mediu ISO 14001. Procesul de certificare a sistemului de management de mediu ne aduce convingerea că procesele noastre sunt controlate și conforme cu cerințele legale aplicabile și am stabilit un program de mediu coroborat cu Strategia de Sustenabilitate care să ne ajute la îndeplinirea obiectivelor asumate.

Prin prisma așezării teritoriale la nivel național, suntem conștienți de impactul pe care îl generăm în locațiile noastre din punct de vedere al cantității de deșeuri rezultate, dar și cele rezultate din exploatarea și finalizarea ciclului de viață al deșeurilor conexe (anvelope, uleiuri).

Colectarea selectivă a deșeurilor și eliminarea de pe amplasamente a fost operată, la nivelul anului 2021, direct de agenții, prin parteneri locali.

Lista principalelor deșeuri generate în companie la nivelul anului 2021:

Tip deșeu

Loc de proveniență

Mod de gestionare

Anvelope uzate

Autoturisme

Casare / Valorificare prin firme autorizate

Ulei uzat

Autoturisme

Reciclare cu firme autorizate

Consumabile uzate (cartușe imprimante, etc.)

Birou

Deșeu menajer

Hârtie / carton ambalaje

Birou

Reciclare cu firme autorizate

Plastic / folie / PET

Birou

Reciclare cu firme autorizate

Sticlă

Birou

Reciclare cu firme autorizate

DEEE

Birou

Reciclare cu firme autorizate

Din sediul central din București, conform partenerului Recicleta, parte a Asociației Viitor Plus, 574 kg materiale reciclabile au fost colectate de la data semnării contractului (Martie 2021) și până la finalul anului.

Managementul deșeurilor și al materialelor periculoase

Pentru o mai bună organizare internă și o gestiune corectă a deșeurilor, am semnat la finalul anului 2021 un parteneriat național cu compania VRANCART, pentru colectarea selectivă a următoarelor categorii de deșeuri: carton, hârtie, plastic, metal și sticlă.

În 2021, prin intermediul partenerilor de la Ateliere Fără Frontiere (AFF) au fost predate spre reciclare 0,09 tone echipamente electrice și electronice, din care au fost reciclate 66kg / 59 produse, evitând astfel, conform calculelor efectuate de aceștia, 2.815 kg CO2.

Managementul deșeurilor și al materialelor periculoase

În ce privește anvelopele și uleiul scoase din uz, în 2021 am casat 87.88 tone anvelope, respectiv am trimis spre reciclare 33,57tone ulei motor, reprezentând 16% din procentul total de anvelope, respectiv 100% din uleiul scos din uz. De asemenea, au fost valorificate prin parteneri sau vândute direct către utilizatorii finali, împreună cu auto, 18,9 tone de anvelope uzate. Procesul este monitorizat permanent de către personalul intern specializat, iar casarea anvelopelor se face către parteneri autorizați, conform normelor legale în vigoare.