Afacerea sustenabilă și guvernanță

Considerăm sustenabilitatea ca pe o abordare holistică care influențează toate procesele noastre interne și externe, cu o abordare de sus în jos. Pentru a deveni o companie rezistentă, considerăm conceptele de sustenabilitate ca fiind un domeniu de interes principal pentru dezvoltarea noastră continuă și intervenția pe piață în industria noastră. Astfel, suntem determinați să încorporăm în toate ariile noastre de activitate practici care să ne îndrume performanță sustenabilă.

Pentru a avea o viziune clară a obiectivelor noastre strategice și pentru atingerea rezultatelor dorite, am stabilit o structură de guvernanță pentru promovarea activităților de business sustenabile.

Următoarea structură descrie rolurile și responsabilitățile fiecăruia în implementarea strategiei de sustenabilitate a Autonom, precum și eventuale actualizări ale acesteia în funcție de nevoile interne.

Decizii strategice, monitorizarea OPS.
Rolul Comitetului de Sustenabilitate este:

Comitetul de Sustenabilitate se va reuni de două ori pe an și va efectua o Evaluare a Managementului Sustenabilității.

Pe teme specifice, reprezentanții oricărei alte echipe pot fi, de asemenea, incluși, după caz.

Implementarea Strategiei de Sustenabilitate și monitorizarea progresului în vederea atingerii obiectivelor asumate este în strânsă legătură cu modul în care ne conducem afacerea. Preocuparea noastră majoră rămâne oferirea de servicii de calitate și o interacțiune din ce în ce mai bună cu clienții și partenerii noștri, prin care să avem un impact real pozitiv în societate. Studiul de piață aprobat pentru anul 2022 ne va oferi o imagine actualizată a vizibilității afacerii și cunoașterii mărcii.

Desigur, creșterea afacerii înseamnă și gestiunea unei baze de date în continuă creștere, ceea ce implică necesitatea optimizării resurselor și intensificarea digitalizării proceselor principale.

Progresul nostru în 2021