Indexul de conținut GRI și SASB

Referință standard GRI

Număr element de informare GRI

Denumire

Pagina

Elemente de informare generale

GRI 102: Dezvăluiri generale 2016

102-1

Numele organizației

1

102-2

Activități, mărci, produse și servicii

8,9

102-3

Locația sediului

1

102-4

Locația operațiunilor

8

102-5

Proprietatea și forma juridică

1,8

102-6

Piețe deservite

8

102-7

Amploarea organizației

8

102-9

Lanț de aprovizionare

42

102-10

Schimbări semnificative ale organizației și ale lanțului de aprovizionare

42

102-11

Principiul sau abordarea precauției

13,14,39

102-12

Inițiative externe

9

102-13

Apartenența la asociații

21

102-14

Declarație a factorilor de decizie seniori

2

102-16

Valori, principii, standarde și norme de comportament

10,11

102-17

Mecanisme de consiliere și preocupări cu privire la etică

13

102-18

Structura de guvernanță

15,16

102-19

Delegarea autorității

15,38,39

102-20

Responsabilitate la nivel executiv pentru subiecte economice, de mediu și sociale

38,39

102-22

Componența celui mai înalt organism de guvernare și a comitetelor sale

38,39

102-25

Conflicte de interes

13

102-26

Rolul celui mai înalt organism de guvernare în stabilirea scopului, valorilor și strategiei

38,39

102-29

Identificarea și gestionarea impacturilor economice, de mediu și sociale

22,23

102-30

Eficacitatea proceselor de management al riscului

12,13

102-35

Politici de remunerare

54,55

102-40

Lista grupurilor de părți interesate

20,24

102-41

Acorduri de negociere colectivă

53

102-42

Identificarea și selectarea părților interesate

19,20

102-43

Abordarea implicării părților interesate

20,22,24,25

102-44

Subiecte cheie și preocupări ridicate

18,19,25

102-45

Entități incluse în situațiile financiare consolidate

1

102-46

Definirea conținutului raportului și a limitelor subiectelor

1

102-47

Lista subiectelor materiale

23,24

102-48

Republicări de informații

1

102-50

Perioadă de raportare

1

102-51

Data celui mai recent raport

1

102-52

Ciclul de raportare

1

102-53

Punct de contact pentru întrebări referitoare la raport

1

102-55

Indexul de conținut GRI

80,81

102-56

Asigurare externă

1

Elemente de informare specifice

GRI 201: Performanța economică 2016

201-1

Valoarea economică directă generată și distribuită

28,29

GRI 205: Anti-Corupție 2016

205-1

Operațiuni evaluate pentru riscuri legate de corupție

12,13

205-2

Comunicare și instruire despre politicile și procedurile anticorupție

12

205-3

Incidente confirmate de corupție și acțiuni întreprinse

12

GRI 207: Taxe 2019

207-1

Abordarea fiscală

28,29

207-2

Guvernanța fiscală, controlul și managementul riscurilor

28,29

207-3

Implicarea părților interesate și gestionarea preocupărilor legate de impozitare

29

207-4

Raportare țară cu țară

29

BUSINESS SUSTENABIL & GUVERNANȚĂ

Guvernanță Corporativă & Conformare

GRI 103: Abordarea de Management 2016

103-1

Explicarea subiectului material și a limitei acesteia

10,11,14, 15,16,17,

22,23,24, 25,26,27

103-2

Abordarea managementului și componentele acesteia

103-3

Evaluarea abordării managementului

Managementul Lanțului de Aprovizionare

GRI 103: Abordarea de Management 2016

103-1

Explicarea subiectului material și a limitei acesteia

22,23,24,25, 26,27, 42,43

103-2

Abordarea managementului și componentele acesteia

103-3

Evaluarea abordării managementului

GRI 102: Dezvăluiri generale 2016

102-9

Lanțul de aprovizionare

42,43

GRI 204: Practici de achiziții 2016

204-1

Proporția cheltuielilor cu furnizorii locali

42

GRI 414: Evaluarea socială a furnizorilor 2016

414-1

Furnizori noi care au fost verificați folosind criterii sociale

42

GRI 308: Evaluarea de mediu a furnizorilor 2016

308-1

Furnizori noi care au fost verificați folosind criterii de mediu

42

308-2

Impactul negativ asupra mediului în lanțul de aprovizionare și acțiunile întreprinse

42

Etică în Afaceri & Transparență

GRI 103: Abordarea de Management 2016

103-1

Explicarea subiectului material și a limitei acesteia

12,13, 23,24,25,26,27

103-2

Abordarea managementului și componentele acesteia

103-3

Evaluarea abordării managementului

GRI 206 Comportament anti-competitiv 2016

206-1

Acțiuni legale pentru comportament anticoncurențial, antitrust și practici de monopol

12

Securitatea Datelor

GRI 103: Abordarea de Management 2016

103-1

Explicarea subiectului material și a limitei acesteia

14, 25,26,27

103-2

Abordarea managementului și componentele acesteia

103-3

Evaluarea abordării managementului

GRI 418: Confidențialitatea clienților 2016

418-1

Plângeri întemeiate privind încălcarea confidențialității clienților și pierderea datelor despre clienți

14

Satisfacția clienților, vânzări și practică de piață

GRI 103: Abordarea de Management 2016

103-1

Explicarea subiectului material și a limitei acesteia

23,24,25,26, 27,44,45

103-2

Abordarea managementului și componentele acesteia

103-3

Evaluarea abordării managementului

GRI 416: Sănătatea și siguranța clienților 2016

416-1

Evaluarea impactului asupra sănătății și siguranței categoriilor de produse și servicii

45

416-2

Incidente de neconformitate privind impactul asupra sănătății și siguranței produselor și serviciilor

45

GRI 417: Marketing și etichetare 2016

417-1

Cerințe pentru informații despre produse și servicii și etichetare

45

417-2

Incidente de neconformitate privind informațiile și etichetarea produselor și serviciilor

45

417-3

Incidente de neconformitate privind comunicările de marketing

45

MEDIU

Managementul energiei și combustibilului

GRI 103: Abordarea de Management 2016

103-1

Explicarea subiectului material și a limitei acesteia

23,24,25,26, 27,66,67, 68

103-2

Abordarea managementului și componentele acesteia

103-3

Evaluarea abordării managementului

GRI 302: Energie 2016

302-1

Consumul de energie în cadrul organizației

70,71

302-2

Consumul de energie în afara organizației

71,72,73

302-3

Intensitatea energetică

71

302-4

Reducerea consumului de energie

71

Emisii de GES și impact asupra climei

GRI 103: Abordarea de Management 2016

103-1

Explicarea subiectului material și a limitei acesteia

23,24,25,26,27, 66,67, 68

103-2

Abordarea managementului și componentele acesteia

103-3

Evaluarea abordării managementului

GRI 305: Emisii 2016

305-1

Emisii GES directe (Domeniul de aplicare 1)

74,75

305-2

Emisii GES indirecte (Domeniul de aplicare 2)

74,75

305-3

Alte emisii GES indirecte (Domeniul de aplicare 3)

74,75

305-4

Intensitatea emisiilor de GES

74

305-5

Reducerea emisiilor de GES

75,76,77

Managementul deșeurilor și al materialelor periculoase

GRI 103: Abordarea de Management 2016

103-1

Explicarea subiectului material și a limitei acesteia

23,24,25,26,27, 64,65, 66,67,68,69

103-2

Abordarea managementului și componentele acesteia

103-3

Evaluarea abordării managementului

GRI 306: Deșeuri 2020

306-1

Generarea de deșeuri și impacturi semnificative legate de deșeuri

78,79

306-2

Gestionarea impacturilor semnificative legate de deșeuri

78,79

306-3

Deșeuri generate

78,79

306-4

Deșeurile deviate de la eliminare

78,79

306-5

Deșeuri direcționate către eliminare

78,79

GRI 307: Respectarea cerințelor de mediu 2016

307-1

Nerespectarea legilor și reglementărilor de mediu

13

OAMENI ȘI COMUNITATE

Implicare în comunitate

GRI 103: Abordarea de Management 2016

103-1

Explicarea subiectului material și a limitei acesteia

23,24,25,26,27,61

103-2

Abordarea managementului și componentele acesteia

103-3

Evaluarea abordării managementului

GRI 413: Comunități locale 2016

413-1

Operațiuni cu implicarea comunității locale, evaluări de impact și programe de dezvoltare

61, 62,63

Sănătatea și siguranța angajaților

GRI 103: Abordarea de Management 2016

103-1

Explicarea subiectului material și a limitei acesteia

23,24,25,26, 27,52,53

103-2

Abordarea managementului și componentele acesteia

103-3

Evaluarea abordării managementului

GRI 401: Angajare 2016

401- 1

Angajări de noi angajați și rotație de angajați

51,52,53

GRI 403: Sănătate și securitate la locul de muncă 2018

403-1

Sistem de management al sanatatii si securitatii in munca

7, 13, 17, 53

Bunăstarea și dezvoltarea angajaților

GRI 103: Abordarea de Management 2016

103-1

Explicarea subiectului material și a limitei acesteia

23,24,25,26,27, 55, 57,58,59

103-2

Abordarea managementului și componentele acesteia

103-3

Evaluarea abordării managementului

GRI 403: Sănătate și securitate la locul de muncă 2018

403-1

Sistem de management al sănătății și securității în muncă

7, 13, 17, 53

403-2

Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor

53

403-3

Servicii de sănătate a muncii

53

403-4

Participarea angajaților, consultarea și comunicarea privind sănătatea și securitatea în muncă

53

403-5

Formarea angajaților în domeniul sănătăţii în muncă

53

403-6

Promovarea sănătății angajaților

54,55

403-7

Prevenirea și atenuarea impactului asupra sănătății și securității în muncă legate direct de relațiile de afaceri

56,57

403-8

Lucrători acoperiți de un sistem de management al sănătății și securității în muncă

17, 53

403-9

Accidente legate de muncă

53

403-10

Deteriorarea ștării de sănătate cauzată de muncă

53

Calitatea Educației

GRI 103: Abordarea de Management 2016

103-1

Explicarea subiectului material și a limitei acesteia

23,24,25,26,27, 63

103-2

Abordarea managementului și componentele acesteia

103-3

Evaluarea abordării managementului

GRI 404: Instruire și educație 2016

404-1

Ore mediu de formare pe an per angajat

56

404-2

Programe pentru îmbunătățirea competențelor angajaților și programe de asistență pentru tranziție

56,57

404-3

Procentul de angajați care primesc evaluări regulate ale performanței și dezvoltării carierei

58

Diversitate, egalitate și drepturile omului

GRI 103: Abordarea de Management 2016

103-1

Explicarea subiectului material și a limitei acesteia

23,24,25,26,27,59

103-2

Abordarea managementului și componentele acesteia

103-3

Evaluarea abordării managementului

GRI 401: Angajare 2016

401-2

Beneficii oferite angajaților cu normă întreagă care nu sunt oferite angajaților temporari sau cu fracțiune de normă

54

GRI 405: Diversitate și șanse egale 2016

405-1

Diversitatea organelor de conducere și a angajaților

59

GRI 406: Nediscriminare 2016

406-1

Incidente de discriminare și măsuri corective întreprinse

58

Condiții de muncă

GRI 103: Abordarea de Management 2016

103-1

Explicarea subiectului material și a limitei acesteia

23,24,25,26,27, 59

103-2

Abordarea managementului și componentele acesteia

103-3

Evaluarea abordării managementului

GRI 401: Angajare 2016

401-1

Angajări noi și fluctuația de personal

52,53

401-3

Concediul parental

54

401- 2

Beneficii oferite angajaților cu normă întreagă care nu sunt oferite angajaților temporari sau cu fracțiune de normă

54,55

GRI 402: Relații de muncă/management 2016

402-1

Perioade minime de preaviz cu privire la modificările operaționale

52

Referințe Standard SASB

Denumire

Pagina

SASB - TR-CR-000.C

Dimensiunea medie a flotei de închiriere

8,72

SASB - TR-CR-250a.1

Procentul de vehicule ale parcului de închiriat evaluate de programele NCAP cu un rating general de siguranță de 5 stele, pe regiune

45

SASB - TR-CR-410a.1

Economie de combustibil medie ponderată pe zi de închiriere a flotei de închiriere, pe regiune

72

SASB - TR-CR-000.B

Total zile de închiriere disponibile

73

SASB - TR-CR-410a.2

Rata de utilizare a flotei

73