Impact economic / Performanța economică

Pe parcursul anului 2021 am continuat să acționăm în mod agil și curajos, fără să facem compromisuri de la politica noastră conservatoare de risc, susținând astfel creșterea continuă și sustenabilă.

Anul trecut, am înregistrat cele mai ridicate valori din activitatea noastră în ceea ce privește toți indicatorii relevanți de performanță și suntem încrezători că rezultatele financiare din 2021 sunt doar consecințele firești ale gândirii noastre pe termen lung a business-ului, a modului nostru de organizare și de gestiune a riscului, precum și a culturii noastre organizaționale.

Conform Raportului financiar anual al Autonom, 2021 a fost cel mai bun an de până acum din istoria companiei. Anul trecut, am înregistrat creșteri pe toate liniile de business și am încheiat exercițiul financiar cu venituri de 394,3 milioane de lei (+21% creștere față de 2020), profit operațional de 50,9 milioane de lei (+53% creștere față de 2020) și un profit net de 22,5 milioane de lei (+212% comparativ cu 2020). Activele au crescut cu 43% față de 2020, atingând cifra de 914,5 milioane de lei, poziția de numerar ajungând la 200,2 milioane lei la data de 31 decembrie 2021 - o creștere de 168% față de 31 decembrie 2020.

Taxe/impozite

Transparența în ceea ce privește veniturile, taxele și impozitele reprezintă o parte a responsabilității corporative prin care contribuim la dezvoltarea durabilă a comunităților. Plata la timp a taxelor și impozitelor, respectarea întocmai a prevederilor legale, reprezintă angajamentul nostru față de autorități și comunitățile în care activăm.

La nivelul anului 2021, Autonom Services a contribuit la bugetul de stat cu 13,1 milioane lei aferenți fondului de salarii, 1,7 milioane lei aferenți taxelor și impozitelor locale și 1,7 milioane lei aferenți taxelor de drum și rovignete. Din Decembrie 2021, Autonom a intrat în categoria „Mari contribuabili”.

Suntem angajați în respectarea legilor fiscale și avem o relație deschisă și constructivă cu autoritățile fiscale. În anul 2012, pentru o asigurare suplimentară a conformării cu reglementările în vigoare, am decis să începem auditarea situațiilor financiare cu una dintre companiile de renume din domeniu.

Autonom nu are practici agresive de evitare a taxării, preferând să nu creeze structuri artificiale cu scopul de a diminua taxele plătite și nici nu se angajează în tranzacții fără substanță economică pentru a câștiga avantaje fiscale. Efectuăm tranzacții între companiile Grupului Autonom în condiții de concurență și în conformitate cu principiile OCDE aplicabile în prezent.

Efectuăm în permanență analize de risc, analizăm modul în care tendințele financiare ar putea impacta compania și ulterior dezvoltăm strategii adaptate. Analizăm și raportăm riscurile de două ori pe an, în cadrul auditului, Comitetul de Audit fiind responsabil de comunicarea concluziilor către management.

Principalele date financiare aferente anului 2021 sunt prezentate în tabelul următor. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați Raportul administratorilor pentru anul 2021, poate fi accesat la următorul link https://tinyurl.com/2p8j6hj6

Anul

2020

2021

BILANȚ

Total Active imobilizate

537.640.128

672.280.828

Total Active circulante

103.822.538

242.204.603

Total Active

641.462.666

914.485.431

Total Capital propriu

106.889.238

129.378.610

Total Datorii pe termen lung

379.353.020

634.902.324

Datorii curente

155.220.408

150.204.499

Total Datorii

534.573.428

785.106.823

Total Capital propriu și Datorii

641.462.666

914.485.431

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Total Venituri din exploatare

327.028.313

394.260.552

Total Cheltuieli de exploatare

- 293.759.831

- 343.387.552

Profit din exploatare

33.268.482

50.872.999

Cheltuieli financiare

- 25.274.151

- 25.108.036

Venituri financiare

1.329.928

1.665.616

Profit inainte de impozitare

9.324.259

27.430.580

Cheltuieli cu impozitul pe profit

- 2.117.287

- 4.941.208

Profitul net al exercițiului financiar

7.206.972

22.489.372

Impactul investițiilor în economia locală și națională

Atât la nivel local, cât și la nivel național, Autonom aduce o contribuție majoră la consolidarea economiei. Acest lucru este evidențiat prin serviciile oferite în piață, prin locurile de muncă directe sau indirecte pe care le creăm, salariile oferite și contribuțiile la asigurările sociale, precum și plata taxelor și impozitelor.

Autonom are, de asemenea, un impact indirect semnificativ în comunitate în zona de servicii, prin celelalte companii din grupul Autonom, dar și prin Fundația Autonom, mai ales în zona de educație, unde investițiile directe ale Fundației au depășit 400 mii lei.