Lanțul valoric

Modelul nostru de business se bazează pe o colaborare intensă pe lanțul valoric cu diferite părți interesate. Nevoia noastră este împletită cu nevoia și așteptările altor părți interesate și încercăm în permanență să creăm un echilibru foarte bun și viabil.

Activitățile noastre primare la nivel operațional sunt coroborate cu activitățile de suport în fiecare segment, interacționând cu diverse părți interesate. Preocupările noastre economice sunt intercorelate cu preocupările economice ale partenerilor sau colaboratorilor noștri și suntem orientați spre a crea sinergii cu preocupările sociale și de mediu, tocmai pentru a fi competitivi pe piețele în care activăm, dar și pentru a diminua impactul negativ creat sau pentru a crea un impact pozitiv.

Activități de sprijin