Managementul Resurselor

Autonom este o companie poziționată la nivel teritorial național. Ca urmare, prin prisma celor 43 locații în utilizare directă la nivel național, suntem conștienți de impactul pe care compania noastră îl generează din punct de vedere al consumului de energie (energie electrică, gaz și carburanți). Depunem constant eforturi pentru monitorizarea și reducerea consumului de energie și analizăm soluții de creștere a surselor de natură regenerabilă pentru alimentarea acestora.

Mai mult, depunem constant eforturi pentru optimizarea consumului de combustibil atât la nivelul flotei proprii cât și a flotei operaționale, aflată în utilizarea directă a clienților noștri. Încurajăm soluțiile de mobilitate alternativă și ne concentrăm eforturile pe o gestiune cât mai bună a flotei existente și optimizarea gradului de utilizare a acesteia.

În anul 2021, am implementat și certificat sistemul de management de mediu conform standardului ISO 14001. Astfel, am identificat aspectele de mediu relevante pentru activitate și impacturile semnificative și ne-am creionat mecanisme de control și monitorizare adecvate pentru a reduce impactul de mediu cât mai mult posibil la nivel operațional.

Managementul energiei și combustibilului

În cadrul Autonom suntem conștienți că trebuie să depunem efort constant pentru optimizarea consumului de energie și de combustibil rezultat din activitatea zilnică a organizației noastre. Lucrăm continuu la menținerea instrumentelor de gestionare adecvată a bazelor de date, care ne pot oferi o imagine de ansamblu directă asupra nivelului de consum, evidențiind domeniile care necesită îmbunătățiri.

Consumul de energie

Consumul de energie survine în activitățile operaționale ale agențiilor noastre în care lucrăm. Consumăm energie pentru iluminat, asigurarea funcționării unor echipamente de birou sau altor echipamente specifice activității noastre. De asemenea, consumul de energie survine și din încălzirea sau răcirea spațiilor funcționale.

Pentru a reuși să ne angrenăm activ în activitățile de teren care presupun deplasări la subcontractori, clienți sau anumiți dealeri de autovehicule, angajații noștri utilizează autovehicule din flota proprie survenind astfel un consum de energie (motorină, benzină sau electrică) considerat a fi impact de mediu direct din partea activității noastre.

Pe de altă parte, punem la dispoziția clienților noștri autovehicule în sistemul de leasing operațional sau rent-a-car, consumul alocat acestora reprezentând un impact indirect pentru Autonom în lanțul de valoare.

În baza sistemului nostru de management de mediu recent implementat, cuantificăm aceste consumuri de energie și evaluăm amploarea acestora. Avem o trasabilitate a acestor date care sunt urmărite constant. Pe de altă parte, cuantificăm atât impactul de mediu direct sau indirect generat utilizând ca indicator emisiile de CO2 generate ca valoarea absolută, cât și ca valoarea netă per km parcurs. Acest impact este cuantificat anual considerând standardul GHG Protocol. În baza acestor evaluări, noi suntem în măsură să avem anual o trasabilitate corectă și completă a impactului nostru de mediu și să creionăm programe și proiecte de diminuare pe termen mediu și lung pentru contracararea impactului asupra climei.

Consum de energie electrică, GJ
Consum de energie electrică, GJ

Consum de gaze naturale, GJ
Consum de gaze naturale, GJ

Ca o contribuție și inițiativă nouă, am dotat sediul din Piatra Neamț cu panouri fotovoltaice, având puterea instalată de 40 KW și am solicitat trecerea la opțiunea de prosumator, devenit operațional încă din luna iulie 2021.

Cantitatea de energie regenerabilă produsă până la finalul anului 2021 la sediul din Piatra Neamț a fost de 11 MWh. În 2022, vom suplimenta panourile fotovoltaice și vom mări puterea instalată cu 20 KW, iar în anul 2023 vom ajunge la 100 KW. Luăm în considerare extinderea acestui mod de alimentare din surse regenerabile în toate locațiile în care va fi posibil.

În anul 2021 am abordat un mod de lucru hibrid (sediu / acasă), pentru majoritatea locațiilor noastre. Astfel, s-a resimțit direct, în mod benefic, sub forma scăderii consumului de energie și a gazelor naturale consumate la nivelul sediilor noastre, cu peste 30% față de anul anterior.

De asemenea, am solicitat furnizorilor de energie să ne pună la dispoziție certificate de origine pentru energia consumată și vom obține primele date începând cu luna Martie 2022.

Flotă sustenabilă

Suntem conștienți de volumul ridicat de combustibil fosil pe care activitatea operațională, la nivel de lanț valoric, o generează. Ca urmare, pe lângă eforturile constante de optimizare a acestuia, am continuat și parteneriatul cu Climate Partener, pentru combustibilul rulat prin partenerul OMV/Petrom, în urma căruia am compensat, la nivelul anului 2021, echivalentul a 3.972,70 tone CO2e.

Consumul de combustibili pentru flota companiei

Consumul de combustibil al flotei proprii, Litri/an

Anul

2019

2020

2021

Benzină

4.337

11.634

15.243

Motorină

34.555

21.669

39.906

Electricitate

0

0

0

Se observă o creștere a consumului de combustibil aferent flotei proprii, parțial justificată ca o consecință firească a revenirii treptate la ritmul normal de activitate anterior pandemiei. Cu toate acestea, totalul impactului direct la nivelul flotei operaționale este nesemnificativ, rămânând sub 1% din emisiile de CO2.

Combustibili utilizați la nivelul flotei clienților

Consumul de combustibil al flotei clienților

Anul

2019

2020

2021

Benzină (litri/an)

2.942.521

2.812.360

4.251.897

Motorină (litri/an)

8.222.125

7.750.578

10.210.978

Electricitate (kWh/an)

18.672

78.738

1.667

Și la nivelul flotei operate de clienții de leasing operațional și rent-a-car se observă aceeași creștere în rulajul de combustibil, cu aceeași justificare evidentă de revenire treptată a afacerii și activității operaționale.

O observație care poate întări această justificare este faptul că rata de creștere a numărului de kilometri parcurși de clienții Autonom a crescut, în medie la nivelul flotei, cu 40% față de anul anterior, în timp ce ritmul de creștere al flotei a fost mult mai mic (7,66% pentru flota de leasing operațional, respectiv 25,85% pentru flota de rent-a-car).

În ceea ce privește evoluția flotei pe activități de business principale, se observă că flota de leasing operațional are o pondere de 75% în totalul flotei auto.

la 31 decembrie

Anul

2021

2020

Număr total autovehicule flota auto

9.672

8.656

Dinamica anuală număr autovehicule flota auto

11,74%

-4,5%

Intrări autovehicule noi în flotă

2.776

1.999

Ieșiri autovehicule rulate din flotă

1.760

2.407

Pondere flotă auto activitate leasing operațional în total flotă

74,78%

77,61%

Pondere flotă activitate rent-a-car în total flotă

25,22%

22,39%

Câteva caracteristici specifice pentru flota clienților, aferente anului 2021: Vechimea medie a vehiculelor este de 48 luniNumărul total de zile de închiriere disponibile pentru vehicule a fost de 603.107 zileDimensiunea medie a flotei destinate închirierii pe termen scurt a fost de 1.651 de vehiculeRata de utilizare a flotei – 87,74%Gradul mediu de ocupare al flotei a fost unul nemaiîntâlnit în istoria Autonom, fiind rezultatul deciziilor de dimensionare optimă a flotei, dar și de eficientizarea modelului de organizare, prin crearea unor flote regionale.Ca urmare a întârzierilor de livrare a mașinilor noi, dar și a incertitudinilor din piață, companiile au apreciat mai mult flexibilitatea soluțiilor de închiriere pe termen scurt și mediu, pentru a acoperi nevoile imediate de mobilitate.Astfel, serviciile de închiriere pe termen mediu au fost soluția ideală pentru companiile care au avut nevoi imediate de transport sau care au avut nevoie de mobilitate temporară, până la livrarea mașinilor contractate în leasing operațional.