Echipa noastră

În Autonom promovăm un mediu de lucru prietenos și cooperant, în care angajații noștri să se simtă respectați și apreciați. Modelul de organizare și funcționare al Autonom este bazat pe echipe mici, autonomie, flexibilitate, comunicare transparentă și decizii descentralizate și acest lucru ne permite să acționăm și să implementăm soluții rapid.

Oamenii din echipele noastre sunt cei care păstrează agilitatea companiei, motiv pentru care investim permanent în educația și dezvoltarea acestora, antrenând evoluția lor continuă.

Suntem conștienți că performanța noastră nu ar fi posibilă fără munca unei echipe unite, alcătuită din oameni care îmbrățișează viziunea Autonom, ghidați de valori solide, dedicați clienților și comunităților din care fac parte.

La finalul anului 2021 echipa Autonom era alcătuită din 370 de angajați, din care 31,89% femei, iar vârsta medie era de 30,87 ani. Ca repartizare administrativă, angajații sunt grupați ca personal activ în Agenții teritoriale și Sedii centrale (București și Piatra Neamț).

Număr de angajați la finalul anului 2021 %
Număr de angajați la finalul anului 2021 %

Echipa noastră

Angajări
Angajări

Despărțiri
Despărțiri

Vârsta medie
Vârsta medie

Vechimea medie
Vechimea medie

Rata de retenție %
Rata de retenție %

Autonomi activi (la final de an)
Autonomi activi (la final de an)

Numărul angajaților cu contracte active la final de an a crescut față de anul anterior de la 300 la 370.

Toate contractele active la finalul anului 2021 erau semnate pe perioadă nedeterminată și doar doi angajați au fost înregistrați cu normă parțială de muncă.

Clasificare angajați, în funcție de norma de lucru:

Anul

2020

2021

Gen

Bărbați

Femei

Total

Bărbați

Femei

Total

Normă întreagă

205

95

300

251

117

368

Normă parțială

0

0

0

1

1

2

Total angajați

205

95

300

252

118

370

Majoritatea angajaților sunt implicați în activitatea operațională la nivelul agențiilor locale (65%), în timp ce restul (35%) formează personalul departamentelor localizate în cele doua sedii centrale din București și Piatra Neamț.

Clasificare angajați, în funcție de contractul de muncă:

Anul

2020

2021

Sediul central

Agenții

Sediul central

Agenții

Gen

Bărbați

Femei

Bărbați

Femei

Bărbați

Femei

Bărbați

Femei

Permanent

43

57

162

38

57

72

196

45

Pe perioadă determinată

0

0

0

0

0

0

0

0

Total angajați

43

57

162

38

57

72

196

45

Se observă o pondere mai mare a angajaților de sex masculin în categoria de vârstă sub 30 ani, explicabilă în principal prin natura activității aferente postului de agent servicii, pretabilă în special pentru aceștia.

Reprezentarea grupelor de vârstă în numărul total al angajaților:
Sub 30 ani
Sub 30 ani

30-50 ani
30-50 ani

Peste 50 de ani
Peste 50 de ani

Echipa noastră

Echipa noastră

Contractul colectiv de muncă și reprezentarea angajaților

Toți angajații Autonom beneficiază de prevederile Contractului Colectiv de Muncă. Acesta se bazează pe îmbinarea valorilor Autonom Services S.A. cu legislația în vigoare.

Respectarea tuturor drepturilor salariaților se realizează concomitent cu respectarea valorilor Autonom:

În momentul în care persoana devine angajatul nostru, este nevoie să înțeleagă și să respecte valorile companiei. Toți salariații beneficiază de condiții de muncă adecvate activității desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, de dreptul la egalitate de șanse și de tratament, precum și de respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nicio discriminare.

Prin politica noastră, ne asigurăm că nu există niciun fel de discriminare în procesul de recrutare, angajare și promovare pe bază de gen, stare civilă, identitate sexuală, religie, opțiuni politice, etnie, rasă, naționalitate, caracteristici genetice, vârstă, etc. Regulamentul intern al Companiei cuprinde, printre altele, reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității. Astfel, în anul 2021 nu s-au înregistrat incidente de discriminare.

Contractul colectiv de muncă reglementează aspecte precum drepturile și obligațiile angajaților și ale angajatorului, și include, printre altele, aspecte ce țin de perioada de preaviz, dispozițiile pentru consultare și negociere.

După redactarea documentelor, în cazul unei eventuale încetări, durata preavizului până la încetarea contractului este în conformitate cu prevederile Codului Muncii și implicit, cele ale Contractului Colectiv de Muncă, respectiv 20 de zile lucrătoare pentru funcțiile de execuție și 45 de zile lucrătoare pentru funcțiile de conducere.

Angajații Autonom nu sunt organizați în sindicat, dar au 4 reprezentanți ai salariaților.

Fluctuația de personal

Reprezentarea pe vechime în numărul total al angajaților la nivelul ultimilor doi ani:
Reprezentarea pe vechime în numărul total al angajaților la nivelul ultimilor doi ani:

Fluctuația de personal

De-a lungul ultimilor patru ani, fluctuația de personal a fost relativ constantă, în contextul volatilității de personal din piață, dar ne preocupă și suntem constant atenți la variabile, motivele și factorii de influență asupra acesteia. Cea mai mare rată de fluctuație, cumulat, este la nivelul agențiilor, în categoria bărbați, sub 30 ani, majoritatea aflați pe poziții de ”entry level”, ca agent de servicii client.

Fluctuația de personal pe categorii 2021

Angajați noi

Angajați care au plecat

Gen

Număr

Procent

Număr

Procent

Femei

41

19%

25

17%

Bărbați

170

81%

126

83%

Grupă de vârstă

Număr

Procent

Număr

Procent

Sub 30 ani

178

84%

117

69%

30-50 ani

33

16%

33

14%

Peste 50 ani

0

0%

1

1%

Locație

Număr

Procent

Număr

Procent

Sedii centrale

39

18%

32

21%

Agenții

172

82%

119

19%

Total

211

-

151

-

Rata de retenție a personalului, calculată conform formulei de mai jos, a crescut în ultimii 3 ani, de la 51,35% în 2019, la 59,19% în 2021.

Rata de retenție personal = (număr angajați final an - angajați plecați ) / număr angajați final an * 100

Rata de retenție %
Rata de retenție %

Sănătatea și Siguranța Angajaților

Apreciem integritatea angajaților noștri, determinată de conștientizarea rolului lor în succesul afacerii noastre. Prin urmare, acordăm întotdeauna atenție nevoilor lor în ceea ce privește echipamentele, dispozitivele și instrucțiunile necesare pentru a asigura un loc de muncă sigur.

Suntem atenți să asigurăm un mediu de lucru sigur pentru angajații noștri, cu risc minim de accidente, răniri sau boli profesionale. Siguranța colegilor este un aspect foarte important pentru noi. În cadrul Autonom, respectăm legislația națională specifică și cerințele minime de securitate și sănătate.

Angajații sunt instruiți periodic, conform tematicilor de instruire anuale, la fiecare 6 luni pentru personalul TESA și la fiecare 3 luni pentru cei care conduc auto de companie.

Avem organizat un Comitet de sănătate și securitate în muncă, Serviciu intern de Prevenire și Protecție și Evaluator de risc.

Serviciul intern de Prevenire și Protecție are ca scop evaluarea internă a riscurilor pe sănătatea și securitate în muncă pentru toate funcțiile și posturile de lucru din organizație și asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice și psihice, păstrarea sănătății lucrătorilor sau a altor persoane participante la procesul de muncă.

Ne propunem trecerea la instruirea digitalizată începând cu anul 2022.

În 2021, similar cu anii anteriori, nu au fost înregistrate accidente de muncă, cazuri de îmbolnăvire profesională sau decese care pot fi atribuite riscurilor sau pericolelor de la locul de muncă.

Un proiect intern consacrat pentru a avea grijă de siguranța, colegilor noștri este cursul de „Conducere preventivă”. În 2021 au fost ținute 29 de cursuri interne la care au participat 316 colegi. De asemenea, am contribuit la creșterea conștientizării acestui subiect și în exteriorul companiei, prin extinderea cursurilor și către partenerii noștri.

Beneficii pentru angajați:

„Suntem o echipă. Respectul, bunul simț și zâmbetul sunt secretele noastre” și de aceea ne dorim un coleg integru, care să împărtășească principiile și valorile noastre.

Beneficiile pe care le oferim angajaților noștri au rolul de a-i motiva, de a le crește performanța și a asigura retenția acestora. Acestea sunt menite să vină în sprijinul angajaților noștri în diverse situații întâlnite în viața cotidiană, profesională și privată.

Contractul Colectiv de Muncă prevede următoarele beneficii:

 • Tichete de masă
 • Zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite
 • Bonusuri
 • Asigurare privată de sănătate
 • Pachet pensie privată
 • Fond de pensii Pilonul III - firma dublează suma, pana la valoarea maximă echivalent a 160 de lei
 • Decontare cheltuieli transport de la/la locul de muncă
 • Acces nelimitat la bibliotecile Autonom
 • Participarea la evenimente sportive și maratoane
 • Tarife preferențiale la închirieri de mașini
 • Decontare 50% din abonamentul de sală

Avem o asigurare suplimentară pentru colegii care au funcția de Agent Servicii Client, asigurare care acoperă partea de accidente și spitalizare. Asigurarea este plătită integral de către Autonom.

Concediu parental:

În 2021, 5 angajați au solicitat și primit concediu parental. De asemenea, 4 angajați s-au întors la locul de muncă după terminarea concediului parental din anii anteriori.

Anul

2020

2021

NUMĂR TOTAL angajați care au beneficiat de concediu creștere copil

10

5

Femei

9

5

Bărbați

1

0

NUMĂR TOTAL angajați care au revenit din concediu creștere copil

5

4

Femei

4

4

Bărbați

1

0

Politică de remunerare:

Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a angajaților grupului sunt următoarele:
 • Atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni profesioniști;
 • Recompensarea îndeplinirii obiectivelor;
 • Păstrarea competitivității în piața de remunerare;
 • Alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvernanță;
 • Promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia.

Autonom a implementat un plan de succesiune pentru cei mai importanți zece manageri din cadrul organizației. Echipa de management a Autonom este una foarte stabilă, cu fluctuații de personal reduse. Începând cu luna iunie 2021, Autonom a redenumit/reclasificat funcțiile interne pentru a oferi angajaților o mai bună trasabilitate a carierei.

Un aspect esențial în privința politicii de remunerare constă în faptul că membrii echipei de vânzări sunt remunerați cu salariu fix, fără bonusuri legate de performanța individuală. Compania a implementat o politică de bonusuri anuale la nivel de echipe, prin care un procent stabilit anual din profit este distribuit in mod discreționar angajaților.

Condiții de muncă, Starea de bine și Dezvoltarea Angajaților

Punem accent pe o atmosferă relaxată și prietenoasă la locul de muncă, fiind siguri că o atitudine pozitivă este cheia bunăstării angajaților noștri. De asemenea, dăm dovadă de deschidere atunci când vine vorba de nevoile de dezvoltare și suntem atenți să ținem cont de obiectivele de dezvoltare profesională ale tuturor. Avem un buget consistent de training disponibil pentru toți angajații și punem accent pe dezvoltare ca practică zilnică, urmărind progresul fiecăruia în evaluările semestriale.

Succesul pentru noi este definit de evoluția colegilor noștri, ca urmare, creșterea oamenilor rămâne investiția cu cele mai mari satisfacții și principalul factor al sustenabilității afacerilor noastre. Să putem oferi cadrul în care oamenii pot să își depășească constant limitele, în contextul creșterii accelerate a afacerii, este una dintre cele mai mari provocări.

Ce ne-am propus:
 • Creșterea numărului de programe de educație și training pentru angajați;
 • Creșterea gradului de implicare în dezvoltarea comunităților;
 • Promovarea educației prin sprijinirea unor programe specifice.

2021 a fost și în Autonom un an în care am profitat din plin pentru a accelera procesul de învățare și dezvoltare a echipei.

Formare și dezvoltare profesională:

Toți angajații sunt persoane cu studii superioare finalizate sau în curs de finalizare. Compania acordă foarte mare atenție educației angajaților săi și, în acest sens, construim o experiență de învățare cât mai personalizată, prin traininguri, coaching, cursuri și suport din partea liderilor companiei.

În Autonom, procesul de planificare pentru organizarea programelor de formare profesională ia în considerare atât aspecte precum cerințe legislative legate de certificare și autorizare periodică pentru domeniul nostru de activitate, calificări specifice activităților desfășurate, cursuri de prim ajutor sau cursuri de perfecționare în anumite domenii (GDPR, SSM, etc.), cât și programe de dezvoltare derivate din strategia organizației și alineate culturii organizaționale, care urmăresc să consolideze competențele de leadership ale angajaților, precum și creșterea implicării acestora.

Angajați în timpul anului 2021

Număr cursuri

Număr ore

Număr oameni

Masculin

Feminin

Numărul total de ore de training pentru angajații SENIOR Management

68

484

3

3

0

Numărul total de ore de instruire pentru angajații din Middle Management, departamente

490

1.312

20

9

11

Numărul total de ore de instruire pentru angajații din Middle Management, agenții

357

745

18

13

5

Numărul total de ore de instruire pentru angajați

3.853

17.718

337

236

101

TOTAL

4.768

20.259

378

261

117

Media orelor de formare profesională de-a lungul anului 2021, disponibilă pe categorii de gen:

Angajați în timpul anului 2021

Număr angajați

Număr ore training

Număr cursuri

Medie număr h/ angajat

Femei

117

7.328

2.204

62,63

Bărbați

261

12.974

2.574

49,52

Pe parcursul anului 2021, instruirea angajaților s-a desfășurat preponderent prin sesiuni online - de tip training, webinar, workshop, iar acestea au fost susținute atât de către furnizori externi, cât și de colegi, ca traineri interni.

Evaluarea calității instruirii și a satisfacției celor care participă la programele de training se realizează după fiecare sesiune de curs. Aspectele de care ținem cont sunt atât calitatea conținutului și a suportului de curs, cât și pregătirea și disponibilitatea trainerului.

Exemple curs / program extern 2021

Număr ore

Proiect coaching - cercetare pe impact coaching Iași (Berinde)

48

Cursuri coaching individual

156

Cursuri engleză

188

Curs Coach manager

8

Serie de testări LSI 1 și 2 (The Life Styles Inventory (LSI))

33

Coaching pentru Părinți

7

Project Management

14

Curs Excel

24

Customer Care

28

Program/inițiative interne: Cum ne asigurăm că evoluăm în fiecare zi?

Pe lângă training-urile derulate extern, pe diferite tematici și programe de dezvoltare care dau ocazia participanților să evolueze treptat, angajații Autonom au posibilitatea de a participa în cadrul unor programe interne.

Traininguri interne, ținute de către autonomi

Plecând de la premisa că predând învățăm cel mai bine, oricine poate ține cursuri în companie, pe o temă de interes aleasă. În această perioadă dificilă, în care interacțiunile față în față au fost limitate, aceste proiecte au contribuit și la păstrarea energiei și a moralului ridicat al oamenilor.

Exemple de curs / proiecte oferite intern, de către angajați / ore 2021
Exemple de curs / proiecte oferite intern, de către angajați / ore 2021

IQF - Inteligență financiară este un proiect ce acoperă atât zona de finanțe personale, cât și zona de finanțe ale companiei. Se desfășoară recurent, prin alternarea modulelor de training, în care reluăm conceptele financiare la nivel teoretic, cu module de tip workshop, în care aprofundăm noțiunile abordate în partea teoretică.

Workshop-ul intensiv “De la idee la bani” este un proiect pilot început în luna Octombrie 2021, prin care un grup intern, și-a propus ca de-a lungul a 18 module derulate sub forma de întâlniri săptămânale, să aprofundeze prin discuții deschise, conceptele prezentate în cartea omonimă scrisă de Napoleon Hill (Think and grow rich). În urma parcurgerii evaluărilor finale, participanții vor primi diplome de absolvire.

O carte pe lună – este recunoscut faptul că în Autonom, cititul este o responsabilitate de serviciu. În fiecare sediu avem disponibilă o bibliotecă cu cărți de dezvoltare personală sau de business, iar bugetul pentru achiziționarea acestora este nelimitat. Colegii au libertatea de a citi în timpul programului, iar în timpul ședințelor lunare sau a evaluărilor semestriale, discutăm despre cărțile citite și aha-urile pe care acestea ni le-au dat. Avem și o listă de cărți recomandate pentru colegii noi și nu numai, disponibilă pe site-ul nostru.

Inovația lunii este un alt proiect recunoscut, prin care încurajăm exprimarea liberă a ideilor cu impact direct în transformarea companiei. Lunar colectăm, selectăm și implementăm propuneri de inovație primite din partea colegilor. În 2021, am avut un număr total de 790 de inovații propuse de colegii noștri.

Foarte important de menționat este și faptul ca ședințele lunare pe echipe au o componentă obligatorie de învățare și interacțiune între angajați.

Cărți citite:
Cărți citite:

Top filiale cititoare (pe lună)
Top filiale cititoare (pe lună)

Alte exemple de inițiative interne:

Recomandarea zilnică de carte este o altă inițiativă internă pentru încurajarea cititului și de schimb al ideilor descoperite în cărți. Zi de zi, colegii noștri joacă o leapșă în care un coleg este nominalizat pentru a transmite ideile dintr-o carte care l-a impresionat. În 2021 au fost recomandate de către colegii noștri 245 de cărți.

Proiectul ED, Evolve Daily este o oportunitate de învățare zilnică, scurtă, de tip newsletter intern. ED, sub forma unui personaj simpatic, oferă fiecărui coleg ocazia să scrie despre o idee descoperită recent într-o carte citită / într-un curs, sau apărută ca urmare a unui moment de AHA personal. Această inițiativă a luat naștere în urmă cu 3 ani și fiecare echipă nominalizată își poate alege o tema săptămânală, dintr-o listă predefinită (Cultură organizațională, Consolidare echipă și leadership, Stare de bine, Comunicare și Customer Care, Time management, Organizare și obiceiuri, , Inteligență financiară) sau poate propune o tema personalizată (printre care au fost: Copilul de azi/ Adultul de mâine, din culisele de Marketing sau ale Fundației Autonom). În 2021, au fost trimise 234 de episoade și rata medie de deschidere a acestora a fost de 57,20%.

OMul din spatele AutonOMului reprezintă o serie de interviuri cu colegii noștri, cu scopul de a ne cunoaște și de a învăța din experiențele personale ale fiecăruia. În 2021 am avut 30 de astfel de interviuri.

Evaluarea Performanței:

Evaluarea performanței se efectuează pentru toți angajații Autonom, indiferent de poziția pe care o ocupă, iar sistemul de evaluare este prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă.

Angajații Autonom sunt evaluați din punct de vedere al performanțelor profesionale pe baza unor obiective de performanță și dezvoltare, cu obiective individuale aliniate la obiectivele Autonom (obiective operaționale, obiective dezvoltare personală, obiective implicare în societate).

Procesul de evaluare este transparent (prevede reguli precise și clare cu privire la evaluare și se acordă calificative), obiectiv și echitabil.

Criteriile de evaluare stabilesc cadrul pentru asigurarea concordanței dintre cerințele postului, calitățile angajatului și rezultatele obținute, conform unei Fișe de evaluare.

Criterii evaluare:
 • Performanță: Sarcinile specifice postului (realizate vs propuse)
 • Cărți (citite vs de citit)
 • Cursuri, training-uri, noi abilități
 • Valori
 • Propuneri de inovație/îmbunătățire
 • Implicare în comunitate
 • Obiective pentru următoarele 6 luni

Pe baza rezultatelor evaluării ce are loc de două ori pe an, precum și în urma concluziilor din cadrul dialogului de dezvoltare, sunt identificate nevoile de dezvoltare, care sunt incluse ulterior într-un Plan de training personalizat.

Evaluarea contribuie și la implementarea planului de succesiune, în care sunt identificați angajații care vor să preia poziții manageriale sau de specialiști în poziții cheie. Pentru a dezvolta competențele profesionale și personale specifice unei poziții, se implementează programe de training și dezvoltare specifice.

Număr angajați promovați și schimbare funcție
Număr angajați promovați și schimbare funcție

Evaluarea Performanței:

Recrutare:

Beneficiile noastre acordate se extind și la oportunitatea de a crește profesional. Politica noastră de recrutare și selecție pentru locurile de muncă devenite vacante sau pozițiile noi, precum și planul de succesiune pentru anumite categorii de poziții cheie, prevăd ca prima categorie de surse de recrutare să fie internă (în cazul în care profilul profesional corespunde cerințelor postului vacant).

O practică nou adăugată este cadoul de bun venit. Acesta este adaptat în funcție de viitoarea activitate a colegului, însă toate cadourile includ, obligatoriu, o carte.

Tot ca element de noutate, am construit și un program de onboarding, personalizat pentru fiecare arie de activitate, care include pregătirea specifică rolului, acomodarea în echipa extinsă a Autonom, înțelegerea culturii organizaționale și a modului în care se întâmplă lucrurile pe la noi, dar și suport permanent pe durata perioadei de acomodare, prin alocarea unui coleg dedicat. Căutăm permanent să îmbunătățim procesul de primire și de acomodare al noilor colegi, ca urmare, fiecare nou angajat are discuții săptămânale cu managerul direct și discuții de cunoaștere cu membrii echipelor cu care va colabora și nu numai.

În plus, încă de la intrarea în organizație, întrucât ne dorim ca învățarea să fie unul dintre elementele nelipsite ale rutinei zilnice, discutăm despre planul de training și despre cărțile recomandate pentru primele luni de activitate.

Evaluarea procesului de onboarding are loc după primele 2 luni. Prin intermediul unui chestionar de feedback, luăm pulsul integrării în noua echipă și al acomodării cu noul lor rol.

Starea de bine a angajaților

Cultura noastră organizațională pune accent pe dezvoltarea continuă a oamenilor și învățarea reprezintă unul dintre elementele nelipsite ale rutinei zilnice. Creăm contextul pentru o atmosferă relaxată și prietenoasă la locul de muncă, fiind siguri că o atitudine pozitivă contribuie semnificativ la starea de bine, crescând, implicit, motivația și productivitatea.

Prin studiul intern “Valori, 360 în Echipa”, ne-am propus sa vedem în ce măsură cred colegii din fiecare agenție și departament că se respectă valorile companiei, de către toți membrii din echipa din care ei fac parte. Intenția principală a fost să evaluăm dacă oamenii încă mai trăiesc conform valorilor pe care tot ei le-au ales. Rezultatul a arătat o medie de 3,46 pentru cele cinci valori de bază Autonom, pe o scală de la 1 la 5.

Studiul a arătat dorința oamenilor de a se exprima liber, voluntar și anonim, confirmând astfel intenția și interesul pentru dezvoltarea unui mecanism de feedback intern.

Am organizat 3 teambuilding-uri naționale, cu colegi din diferite departamente si regiuni, cu respectarea măsurilor de siguranță. În total la cele 3 intalniri au participat 108 colegi, provenind din departamentele de vânzări, tehnic și regiuni/ filiale. Scopul a fost îmbunătățirea comunicării, dintre colegii care lucrează de la distanță cu omologii lor, optimizarea sarcinilor operaționale și a procedurilor de lucru, cunoașterea la nivel mai personal a colegilor pentru atenuarea conflictelor.

Ședințele lunare au ca scop creșterea transparenței în comunicarea internă. Prin acestea, ne asigurăm de perpetuarea elementelor definitorii ale culturii Autonom și a principiilor aferente de management: discuții despre centralizarea cifrelor pentru o bună educație financiară aplicată, icebreakere pentru o mai bună sudare a echipelor, discuții despre cărțile și inovațiile lunare pentru a maximiza impactul și utilitatea lor, elementul recomandat de învățare de la fiecare astfel de ședință prin care oricine poate să învețe pe oricine orice, chiar dacă nu are legătură directă cu partea de business.

Diversitate, Egalitate și Drepturile Omului

În Autonom, acceptăm și încurajăm diversitatea și nu tolerăm niciun fel de comportament ostil în această privință. Vom trata întotdeauna acest aspect cu maximă atenție și ne vom asigura că drepturile omului sunt întotdeauna respectate în compania noastră și în alte contexte externe legate de compania noastră. Prețuim egalitatea de gen și avem o reprezentare semnificativă în ceea ce privește femeile în funcții de conducere.

Considerăm că toți cetățenii au drepturi egale și că diversitatea este un element important pentru o societate puternică și depunem eforturi pentru a contribui la formarea unei lumi incluzive, prin promovarea acestei valori în activitatea noastră de zi cu zi.

În Autonom, dreptul la muncă nu este îngrădit pentru niciun angajat și toată lumea beneficiază de șanse egale. Orice formă de discriminare directă sau indirectă bazată pe vârstă, gen, naționalitate, religie, dizabilități fizice sau psihice, etnie, opțiune politică, orientare sexuală sau orice alte caracteristici personale considerate defavorizate, conform legii, este strict interzisă.

Pe lângă respectarea legislației naționale folosim ca și reper principii dezvoltate la nivel internațional, precum Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Declarația Universală a Drepturilor Omului.

Angajați în poziții de management și evoluția față de nivelul anului anterior:

Angajați în poziții de management

2020

2021

/ din care:

Număr

Vârsta 30-50 ani

Număr

Vârsta 30-50 ani

Femei

16

15

16

15

%

94%

94%

Bărbați

24

23

22

21

%

93%

95%

TOTAL

40

95%

38

95%

Distribuția angajaților în funcție de vârstă și sex și evoluția față de nivelul anului anterior:

Anul

2020

2021

Sub 30 ani

148

201

Femei

40

52

Bărbați

108

149

%

49,33%

54,32%

Între 30-50 ani

148

165

Femei

54

65

Bărbați

94

100

%

49,33%

44,59%

Peste 50 ani

4

4

Femei

1

1

Bărbați

3

3

%

1,34%

1,09%

Combaterea discriminării:

Toți angajații noștri beneficiază de șanse egale, astfel recrutarea, angajarea și promovarea în cadrul companiei se bazează strict pe criterii ce țin de competența și performanțele angajatului.

Selecția și promovarea oamenilor se bazează exclusiv pe criterii de competență. Suntem deschiși către diversitate și încercăm să oferim un mediu de lucru eficient și plăcut, cu o balanță echilibrată între muncă și viața personală.

Profilul angajatului nostru nu ține cont de vârstă, ci de entuziasm și pasiune, nu ține cont de gen, ci de profesionalism, nu ține cont de etnie, ci de aptitudini și competențe.

Nu au fost raportate incidente de discriminare la nivelul organizației noastre în anul 2021.

Politica noastră poate fi consultată la https://www.autonom.ro/politica-antisclavie.

Condiții de muncă

Suntem dedicați oferirii celor mai bune soluții cu privire la asigurarea condițiilor de muncă adecvate pentru angajații noștri. Personalizăm și dotăm toate zonele noastre de lucru cu materialele necesare domeniului nostru de afaceri.

În plus față de beneficiile menționate anterior, întrucât ne preocupă starea de bine a angajaților, suntem atenți la condițiile în care își desfășoară activitatea și la aspectele care pot conduce la diminuarea stresului la locul de muncă și crearea unei atmosfere relaxate. Infrastructura spațiilor de birou este prietenoasă și ergonomică, cu spații de relaxare și săli de întâlniri.

Mai mult, întrucât încurajăm lectura, fiecare locație beneficiază de câte o bibliotecă proprie, facilitând astfel accesul angajaților la cărți și permițând acestora sa citească inclusiv în timpul orelor de program. De asemenea, există și posibilitatea de accesare a unui număr semnificativ de cărți în format digital sau audio.

Deopotrivă, spațiile de lucru sunt dotate cu bucătării, încurajând astfel timpul petrecut împreună, în timpul pauzei de prânz. În funcție de locație, angajații au acces la cafea, ceaiuri, fructe sau sucuri naturale.