Părțile interesate, nevoile și așteptările acestora

Părțile interesate sunt definite ca orice grup de persoane sau orice persoană care influențează sau este afectată de activitatea organizației noastre, sau care poate influența valorile organizației noastre.

Deoarece părțile interesate (interne și externe) fac parte din contextul în care organizația noastră își desfășoară activitatea, principalele părți interesate și interesele lor cu privire la organizație sunt identificate și sunt determinate obligațiile aferente.

Următoarele obligații sunt luate în considerare pentru menținerea sistemului de management:
  • Grupuri / persoane / organizații care interacționează cu organizația;
  • Grupuri / persoane / organizații care au autoritate asupra organizației;
  • Grupuri / persoane / organizații care sunt influențate de organizație.
Domeniul de analiză și identificare a părților interesate ale companiei noastre este extrem de larg și variat, ca urmare, identificarea părților interesate s-a realizat prin segmentarea în funcție de intensitatea relației:
  • Zona centrală - relații continue (angajați, management, acționari, etc.)
  • Zona externă - relații discontinue (on & off) (furnizori, clienți, asiguratori, etc.)
  • Zona periferică - relații ocazionale (contextuale) (universități, asociații profesionale, ONG-uri, etc.)

Analiza părților interesate s-a realizat în trimestrul doi al anului 2021, ca parte din procesul de materialitate, de identificare a temelor materiale relevante pentru compania noastră și,din procesul de dezvoltare a Strategiei de Sustenabilitate. Am identificat riscurile și oportunitățile care reies atât din analiza lanțului valoric, cât și din analiza nevoilor și așteptărilor părților interesate. Acestea au fost luate în considerare la elaborarea Strategiei de Sustenabilitate și vor fi monitorizate anual.

Am definit un proces de angajare și gestionare a relațiilor cu părțile interesate. Ținând cont de nevoile specifice ale părților interesate identificate prin cartografierea hărții de interes-nevoi, cu acele grupuri cu influență medie și ridicată asupra organizației, Autonom dezvoltă activități specifice de implicare, creând în mod transparent parteneriate pe termen mediu și lung pentru înțelegerea nevoilor și așteptărilor reciproce.

Principalele grupuri de părți interesate

Tipul părților interesate

(Intern/Extern)

Nivelul de interes în organizație (Scăzut, Mediu, Ridicat)

Nivel de putere/influență (Scăzut, Mediu, Ridicat)

Tipul de interacțiune dorit

Angajații agențiilor

Intern

Ridicat

Ridicat

Dialoguri intense, proces de implicare cu acțiuni specifice

Funcții de asistență

Intern

Ridicat

Ridicat

Dialoguri intense, proces de implicare cu acțiuni specifice

Management

Intern

Ridicat

Ridicat

Dialoguri intense, proces de implicare cu acțiuni specifice

Acționari

Intern

Ridicat

Ridicat

Dialoguri intense, proces de implicare cu acțiuni specifice

Clienți

Extern

Ridicat

Ridicat

Dialoguri intense, proces de implicare cu acțiuni specifice

Furnizori de materiale directe

Extern

Ridicat

Ridicat

Dialoguri intense, proces de implicare cu acțiuni specifice

Furnizori de servicii

Extern

Mediu

Mediu

Informare & comunicare & satisfacerea așteptărilor

Autorități/primării

Extern

Mediu

Scăzut

Informare

Universități/Școli

Extern

Mediu

Ridicat

Dialoguri intense, proces de implicare cu acțiuni specifice

Vecini

Extern

Mediu

Mediu

Informarea & comunicare & satisfacerea așteptărilor

Presă / mass-media / bloggeri-social media

Extern

Mediu

Ridicat

Dialoguri intense, proces de implicare cu acțiuni specifice

Competitori

Extern

Mediu

Ridicat

Dialoguri intense, proces de implicare cu acțiuni specifice

ONG-uri internaționale/locale

Extern

Ridicat

Ridicat

Dialoguri intense, proces de implicare cu acțiuni specifice

Proprietarii de spații închiriate agențiilor

Extern

Scăzut

Scăzut

Informare

Potențiali angajați

Extern

Mediu

Mediu

Informare & comunicare & satisfacerea așteptărilor

Investitori/Analiști

Extern

Ridicat

Ridicat

Dialoguri intense, proces de implicare cu acțiuni specifice

Asociații profesionale

Extern

Ridicat

Ridicat

Dialoguri intense, proces de implicare cu acțiuni specifice

Parteneriate și afilieri

Pentru Autonom, responsabilitatea față de societate, clienți, angajați și partenerii de afaceri este extrem de importantă. De aceea, urmărim să avem o contribuție majoră la crearea unui mediu de afaceri sustenabil, alături de parteneri, cu care împărtășim valori similare. Prin afilierea la diferite organizații și asociații, avem acces la expertiza asociațiilor în ceea ce privește cele mai bune practici naționale și internaționale, menținând totodată relații strânse de cooperare cu toți actorii importanți din domeniul nostru de activitate.

Autonom este reprezentată în următoarele asociații și organizații:

De asemenea, urmărim activ să avem o contribuție semnificativă în creșterea gradului de conștientizare pe teme de sustenabilitate, încurajând discuțiile constructive și explorarea de oportunități alături de partenerii noștri. Suntem convinși că viitorul aparține celor care se adaptează și inovează în acest domeniu și ne dorim sa fim un exemplu de bune practici pentru companiile aflate la început de drum în definirea și implementarea strategiei lor de sustenabilitate.

În 2021, am participat la evenimente pe teme de sustenabilitate organizate online și offline și am fost prezenți în media, ca speakeri invitați la Ambasada Sustenabilității, în cadrul lansării programului Afaceri pentru viitor și la Conferința GovNet de Raportare în zona ESG. De asemenea, revista Ecologic a publicat un interviu luat Managerului de Sustenabilitate al Autonom.