Strategia de sustenabilitate

Încă de la începuturile companiei, viziunea Autonom a fost să fie un model de business autentic și să aibă un impact pozitiv în societate și în mediu. Implicarea în comunitățile din care facem parte, în special prin sprijinirea educației, este o parte integrantă din cultura noastră organizațională.

În cei 9 ani de activitate ai Fundației Autonom, prin care am dezvoltat proiecte educaționale și de mediu, am reușit să ne implicăm în peste 630 de proiecte în comunitățile din care facem parte. Pentru că ne dorim cu toții să contribuim la o lume mai bună, echipa de voluntari ai Fundației este formată, de fapt, din echipa de angajați ai grupului Autonom.

În 2021, am dezvoltat și am publicat Strategia noastră de Sustenabilitate, cu orizont de termen lung 2030 și un calendar intermediar pentru 2025, aliniată la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030. Anul de referință ca punct de pornire a fost ales anul 2020.

Direcțiile Strategice de Sustenabilitate ale Autonom

Strategia de Sustenabilitate a Autonom este aliniată cu matricea de performanță a culturii organizaționale și cu principiile de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), în același timp, urmărind și alinierea cu cele mai relevante strategii ale UE pentru o afacere sustenabilă.

Aceasta este construită în jurul a trei piloni: „Mediul înconjurător”, „Oameni și Comunitate” și „Afacere Sustenabilă și Guvernanță”, iar componenta de mediu reprezintă o direcție importantă pentru acțiunile și deciziile noastre viitoare.

Direcțiile noastre strategice de sustenabilitate

În ceea ce privește mediul înconjurător, atenția noastră se îndreaptă spre consumul responsabil al resurselor necesare desfășurării activităților noastre. Necesitatea acestui lucru este confirmată de faptul că emisiile generate de flota operațională (leasing operațional și rent-a-car), calculate prin CCF, deși indirecte pentru Autonom, reprezintă 99% din emisiile totale ale companiei.

Astfel, principala noastră prioritate este reducerea emisiilor de carbon ale flotei operaționale cu 25% până în 2025 și cu 51% până în 2030, în special prin creșterea ponderii autovehiculelor verzi în flota operațională.

A doua direcție importantă pentru noi o reprezintă oamenii și comunitatea. Încă de la începuturile companiei, dorința noastră a fost să dezvoltăm un cadru în care oamenii pot să evolueze în fiecare zi și să genereze o schimbare pozitivă în comunitățile în care suntem prezenți, prin susținerea educației și prin reducerea impactului pe care îl avem asupra mediul înconjurător. Pentru realizarea proiectelor educaționale, avem în vedere investirea a minimum 2% din profitul net, iar pentru evoluția personală a angajaților, ne propunem un minim de 50 de ore de training anual per angajat.

Nu în ultimul rând, ne dorim să construim un viitor sustenabil alături de partenerii noștri. Prin urmare, implicarea tuturor categoriilor de stakeholderi în proiecte comune în zona sustenabilității, satisfacția clienților (măsurată prin NPS) și creșterea numărului de procese digitalizate sunt câteva acțiuni clare în această etapă.

Strategia de Sustenabilitate a Autonom este disponibilă integral pe site-ul nostru, secțiunea Sustenabilitate. (www.autonom.ro/sustenabilitate)

Obiective Mediul Înconjurător
PILONII Strategici de Sustenabilitate