Analiza materialității

Partea de consultare a părților interesate interne și externe reprezintă o parte definitorie în elaborarea matricei de materialitate.

Identificarea Subiectelor materiale

Analiza de materialitate a parcurs două etape cheie. În prima etapă, la momentul definirii Strategiei de Sustenabilitate, în trimestrul doi al anului 2021, a fost creat un grup focus dedicat, format din managementul executiv și operațional, pentru identificarea și definirea temelor noastre de materialitate, a riscurilor și oportunităților de afacere și a nevoii și intereselor principalelor grupuri de părți interesate. Analiza s-a realizat considerând atât lanțul valoric și amploarea interacțiunilor noastre cu diferite părți interesate, cât și aspectele sau temele materiale relevante în fiecare etapă din lanț. Am reflectat și concluzionat cu privire la impactul pe care activitatea noastră îl are asupra părților interesate și asupra comunității, la nivel de mediu, social și guvernanță. Pe de altă parte a fost foarte important să definim factorii de influență externi care ar putea afecta afacerea sau conduce la riscuri sau oportunități din perspectiva relevanței pentru business. Astfel, după analiza focus cu managementul, s-a căzut de acord asupra unei liste scurte de subiecte materiale de interes pentru business care au fost încadrate ca relevanță pe cele trei domenii de acțiune din punct de vedere strategic: MEDIU, OAMENI și COMUNITATE, BUSINESS SUSTENABIL și GUVERNANȚĂ.

În etapa a doua am implicat în consultare publică, în perioada februarie-martie 2022, o plajă largă de părți interesate. Am fost interesați de punctul lor de vedere asupra impactului pe care Autonom îl generează în comunitate și am solicitat recomandări pe toate temele materiale astfel încât să putem avea în vedere noi abordări în concordanță cu nevoia adresată. O parte din recomandările primite adresează acțiuni care, prin demersurile noastre, sunt deja asumate și lucrăm la ele, iar o parte sunt pertinente și le vom adresa de-a lungul anului 2022, pentru a înțelege în ce mod putem contribui.

Temele materiale relevante pentru companie sunt:

Teme materiale

Înțelegerea lor

MEDIU

Managementul Energiei & Combustibilului

Suntem conștienți că trebuie să depunem efort constant în gestionarea energiei și combustibilului implicat în rutina zilnică a organizației noastre pentru a ajunge la un nivel de optimizare în acest sens. Lucrăm continuu la menținerea instrumentelor de gestionare adecvată a bazelor de date, care ne pot oferi o imagine de ansamblu directă asupra nivelului de consum, evidențiind domeniile care necesită îmbunătățiri.

Managementul Deșeurilor & Materialelor Periculoase

Rezultatele activității noastre pot genera unele efecte negative importante asupra mediului și economiei. Depunem eforturi pentru a gestiona corect deșeurile prin menținerea unor acțiuni adecvate de reciclare.

Emisiile GES & Impactul Asupra Climei

Înțelegem pe deplin impactul nostru asupra schimbărilor climatice din cauza activităților pe care le desfășurăm. Suntem dedicați și dispuși să depunem toate eforturile necesare pentru a reduce emisiile de CO2 generate de activitatea noastră, direct și indirect. Credem cu tărie că acțiunile noastre în acest sens vor deveni foarte importante pentru reziliența afacerii noastre.

OAMENI & COMUNITATE

Implicarea în Comunitate

Ne-am luat foarte în serios responsabilitatea de a ne implica în comunitate încă de la început. Din 2013 continuăm să ne materializăm viziunea prin peste 600 de proiecte derulate predominant prin Fundația Autonom. În plus, angajații noștri sunt implicați și în alte proiecte (educație, societate, sport), fără implicarea directă a Fundației Autonom.

Sănătatea și Siguranța Angajaților

Apreciem integritatea angajaților noștri, determinată de conștientizarea rolului lor în succesul afacerii noastre. Prin urmare, acordăm întotdeauna atenție nevoilor lor în ceea ce privește echipamentele, dispozitivele și instrucțiunile necesare pentru a asigura un loc de muncă sigur.

Starea de bine și Dezvoltarea Angajaților

Punem accent pe o atmosferă relaxată și prietenoasă la locul de muncă, fiind siguri că o atitudine pozitivă este cheia bunăstării angajaților noștri. De asemenea, dăm dovadă de deschidere atunci când vine vorba de nevoile de dezvoltare și suntem atenți să ținem cont de obiectivele de dezvoltare profesională ale tuturor. Avem un buget consistent de training disponibil pentru toată lumea,punem accent pe dezvoltarea personală ca practică zilnică și ne concentrăm pe acest subiect în evaluările semestriale.

Calitatea Educației

Considerăm mediul de afaceri ca fiind unul dintre cei mai competenți actori din societate în ceea ce privește schimbul de cunoștințe. Această credință s-a transformat într-o motivație puternică pentru Autonom și ne conduce la o implicare activă în comunitățiledin care facem parte, cu impact pozitiv asupra mediului și educației. Vom continua proiectele noastre de promovare a învățării și lecturii (de exemplu, inițiativa “O carte pe care o recomand”), crescând, de asemenea, gradul de conștientizare cu privire la un comportament mai sustenabil și acțiuni climatice.

Diversitate Egalitate & Drepturile Omului

În Autonom, acceptăm și încurajăm diversitatea și nu tolerăm niciun fel de comportament ostil în această privință. Vom trata întotdeauna acest aspect cu maximă atenție și ne vom asigura că drepturile omului sunt întotdeauna respectate în compania noastră și în alte contexte externe legate de compania noastră. Prețuim egalitatea de gen și avem o poziție puternică în ceea ce privește femeile în funcții de conducere.

Condiții de Muncă

Suntem dedicați oferirii celor mai bune soluții cu privire la asigurarea de condiții de muncă adecvate pentru angajații noștri. Personalizăm și dotăm toate zonele noastre de lucru cu materialele necesare pentru domeniul nostru de afaceri.

BUSINESS SUSTENABIL & GUVERNANȚĂ

Guvernanță Corporativă & Conformitate

Autonom este condusă de pilonii săi prestabiliți, care justifică toată guvernanța noastră corporativă. Suntem conduși de integritate și transparență, cu o abordare sistematică privind gestionarea riscurilor și conformitatea. Suntem siguri că, doar urmând valorile și motivațiile noastre, vom ajunge la satisfacție în toate domeniile afacerii noastre, dar mai ales vom asigura reziliența afacerii noastre.

Managementul Lanțului de Aprovizionare

Recunoaștem rolul parteneriatelor de succes în afacerea noastră și ne străduim să asigurăm și să menținem o abordare structurată de-a lungul întregului lanț de aprovizionare. Avem o relație strânsă cu dealerii auto si dezvoltăm împreună servicii personalizate. Promovăm întotdeauna valorile Autonom în cadrul interacțiunilor noastre sociale și de afaceri, inclusiv în lanțul valoric.

Etică în Afaceri & Transparență

Identificăm acest aspect de materialitate drept un element definitoriu al companiei noastre. Suntem în mod clar dedicați respectării și promovării tuturor motivațiilor noastre, în ceea ce privește afacerea noastră: etică puternică, transparență și integritate.

Securitatea Datelor

Decizia noastră de a oferi servicii la nivel înalt clienților noștri implică o conștientizare puternică a securității datelor. Aplicăm soluțiile potrivite pentru a putea asigura în continuare securitatea tuturor datelor clienților pe care le gestionăm.

Satisfacerea Clienților, Vânzarea & Practica Pieței

Considerăm practicile loiale ca fiind singurele instrumente care ne pot ajuta să arătăm respect față de dezvoltarea pieței și față de cerințele sale exigente. De asemenea, ne respectăm concurenții și ne concentrăm în principal pe nevoile pieței. Vom fi mereu pregătiți să dezvoltăm noi servicii și abordări pentru a continua să fim unul dintre cei mai importanți furnizori de mobilitate din România.

Consultarea părților interesate a fost lansată către o listă lungă de părți interesate, atât din România, cât și din alte țări. S-au agregat și evaluat un număr de 456 de răspunsuri. Partiția răspunsurilor este echilibrată INTERN/EXTERN. Se observă că o mare parte din respondenți sunt părți interesate interne (angajați). Numărul mare de răspunsuri din partea angajaților ne bucură, intrucât arată că și-au dat concursul în parcursul nostru important în domeniul raportării performanțelor în sustenabilitate și definirea de noi acțiuni importante.

Cuantificarea și evaluarea finală a rezultatelor și definirea matricei de materialitate a luat în considerare anumite limitări conform rezultatului cartografierii părților interesate. Din păcate, din partea vecinilor nu s-au primit răspunsuri.

Categorie grup/parte interesată

Grupuri de părți interesate

Partiția răspunsurilor, %

INTERN

Angajat în agenție / funcție suport (Autonom)

47,81

EXTERN

Client

26,54

EXTERN

Furnizor servicii comerciale

11,18

INTERN

Management/Acționar (Autonom)

4,39

EXTERN

ONG internațional/ local / Asociație Profesională

2,85

EXTERN

Investitor / Analist/ Reprezentant bancă

2,19

EXTERN

Universitate / Școală / Grădiniță / Centru social

1,32

EXTERN

Media (presă / social-media)

0,88

EXTERN

Proprietar spațiu închiriat de către companie

0,88

EXTERN

Furnizor utilități / management deșeuri

0,66

EXTERN

Furnizor de materiale directe / materii prime

0,44

EXTERN

Autoritate Publică/Primărie

0,44

EXTERN

Competitor

0,22

EXTERN

Potențial angajat

0,22

EXTERN

Vecini

0.00

*PI – parte interesată

Recomandări primite

Recomandări

Observații / Preluare

Achiziționarea de mașini hibride și electrice pentru flota închiriabilă/Electrificarea flotei auto închiriabile

Este parte din programul de substituție conform Strategiei de Sustenabilitate

Inițiative privind colectarea selectivă în agenții

Am definit un program intern care ne va ajuta. Vom continua și progresa în acest segment

Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la achiziția/folosirea de autovehicule

Am avut solicitări, vom crea intern un proces simplu care să faciliteze accesul mai rapid în cazul cererilor venite din partea unor părți interesate

Promovarea conceptului de ridesharing și a beneficiilor acestuia atât pentru comunitate, cât și pentru mediu

Vom studia o potențială colaborare pe acest domeniu cu ONG-uri locale

Acțiuni sportive pentru strângerea de fonduri cu scopul de a sprijini diverse fundații, plantarea de copaci, strângerea deșeurilor, etc

Desfășurăm proiecte în aceste arii.

Reducerea consumului de hârtie prin digitalizarea proceselor

Avem un proiect lansat deja și continuăm digitalizarea proceselor interne

Implicarea și susținerea activităților de plantare și ecologizare

Suntem implicați și vom fi în continuare

Afișarea normei de poluare a fiecarui vehicul în procesele de rent

Este în planul considerat de echipa operațională

Campanie de conștientizare a LGBTQ

Va fi adresată in Politica de Drepturile Omului

Angajarea persoanelor cu dizabilități

Se lucrează la un ghid și se ia în calcul lansarea acestuia în 2023

Promovarea activităților de voluntariat și a celor cu impact asupra comunitățiilor locale

Vom crește vizibilitatea pentru acestea, le adresăm deja, dar poate nu suficient

Finanțarea unor cursuri/instruiri în ceea ce privește educația sanitară în diverse centre sociale

Vom analiza un astfel de proiect spre potențiala lansare în comunitate

Proiecte de profesionalizare și dezvoltare personală a corpului profesoral din mediul rural

Am dezvoltat și vom dezvolta în continuare programe de mentorat pentru profesori

Siguranța clienților

Dezvoltăm intern cursuri de conducere preventivă, pe care le-am extins și către parteneri. Vom continua. E important pentru noi, dar și pentru clienții noștri

Campanii de susținere a sistemului sanitar

Susținem continuu ONG-uri implicate în susținerea sistemelor sanitare și vom continua colaborarea cu acestea și în viitor, face parte din obiectivele de implicare în comunitate

Abordarea pe termen lung a proiectelor de investiții “verzi”, a finanțărilor “verzi”, obligațiuni “verzi”

Este parte din dezvoltarea Strategiei de Sustenabilitate lansată în anul 2021

Promovarea activităților de voluntariat și a celor cu impact asupra comunității locale, astfel încât și alți colaboratori, vecini sau clienți să poată veni în ajutor și să contribuie la succesul proiectului propus.

Vom studia intern posibilitatea de extindere a potențialului de voluntariat și către părți interesate externe

Matricea de materialitate

Delinierea temelor materiale pe care s-a concentrat raportarea și dezvăluirea de date a fost făcută din două perspective:
  • considerând potențiala dimensiune a impactului în comunitate, dar considerând și relevanța potențialelor influențe ale impactului pentru business
  • sfera diferită de aplicare internă și externă a temelor materiale, considerând că nevoile și interesul unor grupuri de părți interesate au avut unele limitări.

Matricea de materialitate

Limitele temelor materiale

Conținutul prezentului raport a fost definit considerând aceste limitări și interese:

Dimensiune/Tema materială/Tip de parte interesată

Domeniu de aplicare / Limitări

INTERN

Limitări

EXTERN

Limitări

MEDIU

Managementul Energiei & Combustibilului

AUT

C, F, IARB, AUP, M, ONG, U, COM

Managementul Deșeurilor & Materialelor Periculoase

AUT

F, AUP, ONG, C, M, V

Emisiile de gaze cu efect de seră & Impactul Asupra Climei

AUT

C, F, IARB, AUP, M, ONG, U, COM

SOCIAL

Implicarea în Comunitate

AUT

C, F, IARB, AUP, M, ONG, PA, U, V

Sănătatea și Siguranța Angajaților

AUT

C, F, IARB, AUP, M, ONG, PA

Starea de bine și Dezvoltarea Angajaților

AUT

C, F, IARB, AUP, M, ONG, PA, COM

Calitatea Educației

AUT

C, F, IARB, AUP, M, U, ONG, PA

Diversitate, Egalitate & Drepturile Omului

AUT

C, F, IARB, AUP, M, ONG, PA

Condiții de Muncă

AUT

C, F, IARB, AUP, M, ONG, PA, COM

BUSINESS

Guvernanță Corporativă & Conformitate

AUT

C, F, IARB, AUP, M, ONG, PA, COM, U

Managementul Lanțului de Aprovizionare

AUT

C, F, IARB, AUP, M, ONG, PA

Etică în Afaceri & Transparență

AUT

C, F, IARB, AUP, M, ONG, PA, COM

Securitatea Datelor

AUT

C, F, IARB, AUP, M, ONG, PA, COM

Satisfacția Clienților, Vânzarea & Practici de Piață

AUT

C, F, IARB, AUP, M, ONG, COM

Notă: AUT – includ angajații Autonom, Managementul, Acționarii

IARB – includ investitorii, analiștii și reprezentanți ai băncilor

F – includ furnizori de servicii comerciale, utilități, gestionare deșeuri și furnizorii de materiale