Amprenta de carbon și schimbările climatice

Înțelegem pe deplin impactul nostru asupra schimbărilor climatice din cauza activităților pe care le desfășurăm. Suntem dedicați și dispuși să depunem toate eforturile necesare pentru a reduce emisiile de CO2 generate de activitatea noastră, direct și indirect. Credem cu tărie că acțiunile noastre în acest sens sunt foarte importante pentru reziliența afacerii noastre.

Pornind de la această conștientizare, în 2021, în procesul definirii Strategiei de Sustenabilitate, am calculat, cu sprijinul companiei de consultanță denkstatt, amprenta de carbon a organizației (CCF). Amprenta a fost calculată prin evaluarea Domeniul de aplicare 1 (emisii directe), Domeniul de aplicare 2 (emisii indirecte) și Domeniul de aplicare 3 (emisii indirecte) . Metodologia utilizată pentru inventarierea emisiilor de CO2 a fost standardul GHG Protocol, iar evaluarea și cuantificarea s-a extins pe o perioadă de 3 ani (2018, 2019, 2020). Mai mult, întrucât ponderea flotei operaționale este semnificativ în utilizarea directă a clienților noștri (închiriere - termen scurt și mediu și leasing operațional – termen lung), ne-am asumat să extindem acest exercițiu și dincolo de controlul direct asupra flotei proprii, la nivel de lanț valoric. Am considerat acest aspect ca fiind cea mai corectă abordare din punct de vedere al afacerii noastre.

Aceasta inițiativă a fost un moment foarte bun să înțelegem structura emisiilor generate de activitatea noastră și limitările impactului pe care îl putem avea.

În urma calculului prin metodologia GHG Protocol, am aflat că peste 99% din amprenta noastră se află la nivelul Domeniului de aplicare 3, alocată flotei aflate în utilizarea directă a clienților noștri.

Această abordare a devenit, în mod evident, sursa cu cel mai mare potențial de atenuare a impactului nostru de mediu.

Dacă asupra mașinilor operate de angajați sau închiriate pe termen scurt, posibilitatea de a interveni prin substituție cu un autovehicul cu emisii mai scăzute este mai ridicată, flota de termen lung, angrenată deja în contracte operaționale, are o viteză posibilă de substituție mai mică, generată atât de preferințele clienților, cât și de dezvoltarea curentă a infrastructurii de autovehicule electrice la nivel geografic pe teritoriul României.

Din acest moment, a devenit tot mai clar rolul Autonom în integrarea și asumarea acestei tranziții către o flota mai verde, printr-un plan concret pe următorii ani, concomitent cu intensificarea creșterii nivelului de înțelegere și conștientizare a impactului la nivel global, în rândul partenerilor noștri.

Am început să lucrăm la scenarii de substituție și analize comparative, cu orizont de timp mediu și lung, 2020÷2025÷2030, ținând cont și de perspectivele de evoluție a pieței și de reglementările la nivel European în sectorul transporturilor.

Indicatorul cel mai apropiat de activitatea noastră și legătura cuantificabilă în mod optim cu partenerii din lanțul valoric în amonte (furnizori de autovehicule) și aval (clienți de termen scurt, mediu și lung) dar și cu autoritățile publice, a fost valoarea WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) măsurată în gCO2/km, disponibilă pentru fiecare auto în parte, pe baza informațiilor producătorului și a documentelor oficiale ale fiecărui auto. Ca urmare, scenariile de descreștere a impactului de mediu pe orizontul de timp 2020 – 2030 au avut drept indicator principal de performanța (KPI) media WLTP aferentă flotei active operaționale, la finalul fiecărui an.

Evoluția acestui indicator WLTP în gCO2/flotă și progresul către obiectivele asumate pot fi regăsite în următorul tabel:

Flota operațională la sfârșit de an

Referință 2020

Real 2021

Obiectiv 2025

Obiectiv 2030

Media WLTP CO2g/km

153,57

149,32

115,13

75,87

% reducere

-

-3%

-25%

-51%

Considerând, în același timp, modificările din structura flotei, în ceea ce privește creșterea ponderii auto cu emisii mai scăzute (auto electrice și hibride), rezultatele obținute la finalul anului 2021 confirmă alinierea cu obiectivele asumate:

Scăderea valorii WLTP concomitent cu creșterea ponderii flotei verzi 2020 - 2030
Scăderea valorii WLTP concomitent cu creșterea ponderii flotei verzi 2020 - 2030

Progres către obiectivele asumate

Anul

2020

2021

2025

2030

Media WLTP

g CO2/ km

153,57

149,32

115,13

75,87

Flota verde (HEV, PHEV, BEV)

%

3,75%

6,42%

18,23%

41,13%

din care, electrice

%

0,49%

1,68%

9,43%

27,39%

Am reluat exercițiul de a calcula și în 2021 amprenta de carbon a companiei, folosind același tip de date de intrare și metodologie de calcul utilizate în anii anteriori.

Emisii totale GES (t CO2)

Sursa emisiilor

Unitatea

2019

2020

2021

Domeniul de aplicare 1

t CO2

253

262

250

Domeniul de aplicare 2

t CO2

107

78

51

Domeniul de aplicare 3*limitat

t CO2

34.004

37.909

43.780

Notă: Am folosit pentru calculul inventarului de GESprivind gazele cu efect de seră: Standardul de contabilitate și raportare corporativă, WRI & WBCSD

Prin parteneriatul cu OMV Petrom, început în luna Martie a anului 2021, prin care compensam emisiile directe legate de combustibilul rulat prin intermediul lor, la nivelul întregului an, am primit certificate de carbon echivalentul a 3.972,70 tone CO2. Această valoare acoperă integral emisiile GES aferente Domeniului de aplicare 1 și Domeniului de aplicare 2 și 10% din cele aferente flotei operaționale (Domeniul de aplicare 3).

Emisii directe totale GES si offsets (t CO2)
Emisii directe totale GES si offsets (t CO 2 )

Emisii indirecte Domeniul de aplicare 3
Emisii indirecte Domeniul de aplicare 3

Emisii indirecte Domeniul de aplicare 3 (%)
Emisii indirecte Domeniul de aplicare 3 (%)

Concluzii

Principala noastră sursă de emisii rămâne Domeniul de aplicare 3 (Scope 3), emisiile indirecte. Acest domeniu este responsabil pentru mai mult de 99% din emisiile noastre totale.

Mașinile diesel sunt responsabile pentru 62% din totalul emisiilor din Domeniul de aplicare 3, în scădere cu 2% față de anul anterior.

15% din emisiile noastre din domeniul 3 sunt legate de producția de motorină și benzină utilizate de clienții noștri, în timp ce 1% sunt emisiile legate de utilizarea lubrifianților și anvelopelor.

Cea mai mare pondere în totalul emisiilor o au, în continuare, cele aferente flotei diesel, întrucât acestea deservesc activitatea majorității companiilor din flota activă operațională, cu necesar de mobilitate extins, ce nu poate fi acoperit în acest moment doar prin auto electrice.

O observație importantă de menționat este scăderea intensității emisiilor per km.

Odată cu reluarea normală a activității în diferite sectoare de activitate, relaxarea condițiilor pandemice a dus la o creștere cu peste 40% a kilometrilor parcurși de clienții noștri, în timp ce creșterea emisiilor aferente flotei operate de aceștia s-a limitat la 36%.

Emisii GES (t CO2)
Emisii GES (t CO 2 )

Această eficientizare confirmă trendul descrescător necesar pentru atingerea obiectivelor în zona de emisii și ne oferă o perspectivă mai bună a zonelor în care avem cel mai mare impact indirect. Ca urmare, în 2022, vom intensifica preocupările pentru tranziția către o flotă mai verde și cu un impact mai redus în mediul înconjurător.

De asemenea, am luat în considerare scenariile SBTi (Science Based Targets Initiative) în ceea ce privește reducerea impactului asupra mediului pentru flota noastră, având în vedere modelarea Target pentru 2DS (2 grade Celsius), în conformitate cu instrumentul de calcul al transporturilor SBTi (https://sciencebasedtargets.org/sectors/transport) și am actualizat calculul prin includerea datelor aferente anului 2021:

Analiza comparativă WLTP vs SBTi
Analiza comparativă WLTP vs SBTi

Analiza comparativă arată potențialul de reducere a intensității necesar pentru flota noastră și principalele domenii care trebuie luate în considerare pentru înlocuirea flotei pentru a respecta rata de conformitate impusă de Directiva UE, precum și valoarea adăugată pentru reducerea intensității CO2 pentru amprenta companiei noastre. Această comparație ia în considerare opțiunile de scădere liniară directă pentru WLTP, care ar putea fi luate în considerare și ar putea reflecta un efort potențial pentru substituții.

Similar cu celelalte rezultate prezentate anterior,și această analiză a confirmat trendul descrescător de emisii la nivelul flotei operaționale aferente anului 2021.