Grija față de mediu

Suntem prietenoși cu Planeta

Noi, ca organizație, ne-am luat angajamentul să contribuim la o lume mai bună, mai curată și mai sigură, un loc în care să trăiești și să lucrezi cu bucurie.

Pilonul de mediu este un pilon strategic pentru Autonom, iar obiectivele generale pe care ni le-am asumat sunt:

Reducerea amprentei noastre ecologice, determinată de un consum responsabil al resurselor de care avem nevoie pentru operațiunile noastre;

Conștientizarea schimbărilor climatice și stabilirea priorităților pentru a reduce amprenta de carbon

Suntem conștienți de impactul pe care îl generăm asupra mediului înconjurător, prin activitatea noastră curentă, motiv pentru care, coroborat și cu preocuparea mondială privind schimbările climatice, dorim să acționăm preventiv și să ne transformăm afacerea, astfel încât să nu fim nevoiți să ajungem la anumite puncte de inflexiune de la care acest aspect nu ar mai fi posibil într-un mod sănătos și prudent.

Încurajând integrarea conceptelor dezvoltate prin Strategia de Sustenabilitate în toate aspectele de business, ne asigurăm că avem un limbaj comun în implementarea efectivă a acestora în viață și în activitatea de zi cu zi. Mai mult, încurajăm angajații și partenerii cu care interacționăm să extindă conceptele de sustenabilitate și în viața personală. Considerăm că educația continuă rămâne cheia unei calități crescute a vieții, concomitent cu protejarea și conservarea resurselor naturale.

Ne-am asumat acțiuni concrete de reducere a impactului negativ asupra mediului, derivat din utilizarea flotei puse la dispoziție clienților companiei și am conceput intern scenarii de substituție a flotei auto și tranziția către o flotă mai verde, cu emisii de CO2 scăzute.

Mai mult, am analizat planul și oportunitățile de dezvoltare ale afacerii pe termen lung și ne-am luat angajamentul (OPS) ca obiectivele pe care le urmărim prin Strategia de Sustenabilitate, cu un orizont de timp 2020÷2025÷2030, sunt ambițioase și aliniate cu inițiativele internaționale și standardele în domeniu.

Alinierea ODD-urilor OPS-urile noastre contribuie la următoarele ODD-uri:7.2: Până în 2030, creșterea substanțială a ponderii energiei din surse regenerabile în mixul energetic global8.1: Creștere economică durabilă9.2: Promovarea industrializării durabile și favorabile incluziunii11.6: Reducerea impactului orașelor asupra mediului13.1: Consolidarea rezilienței și a capacității de adaptare la pericolele legate de climă și la dezastrele naturale din toate țările15.5: Protejarea biodiversității și a habitatului natural
PILON - MEDIU

Toate acestea, pe fondul revenirii treptate a activității tuturor agenților economici, confirmate de un rulaj de kilometri mai ridicat decât în perioada pre pandemică. În acest context de creștere, trendul descendent al intensității emisiilor / km confirmă angajamentul nostru asumat pe termen mediu și lung: Reducerea intensității operaționale a CO2 cu 25% până în 2025 și cu 51% până în 2030, calculată ca medie WLTP.

Desigur, de menționat este și faptul că impactul real asupra acțiunilor posibile a fost limitat ca orizont de timp, din perspectiva dezvoltării Strategiei în partea a doua a anului și implementării efective a acesteia pe final de an 2021.

Suntem încrezători că, pe măsură ce contextul pieței ne va permite, tranziția către o flotă verde, prin integrarea cât mai multor auto electrice și cu emisii scăzute, va fi din ce în ce mai ușoară și ne va oferi suportul necesar să accelerăm acțiunile în vederea atingerii obiectivelor asumate.

Baseline 2020: 153,57 gCo2/KM

Progres:

Flotă leasing operațional, %
Flotă leasing operațional, %

Progres:

Flotă rent-a-car, %
Flotă rent-a-car, %

Progres: